Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΑρχικήInitial ΠίσωBack


 Το κυνήγι !


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ( Ρυθμιστική από ΠΑΠΕΝ)     

α.α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΝΟ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ XΡONIKH ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΠΟΥΛΙΑ ΕΔΑΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΟΒΙΑ
1 Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες 12
2 Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)   15/9-28/2 Ολες 10
3 Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)   1/10-15/12 ΤετΣαβΚυρ 2
4 Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)   1/10-15/12 ΤετΣαβΚυρ 4
5 Φασιανός (Phasianus colchicus)   15/9-31/12 ΤετΣαβΚυρ 1
6 Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες 12
7 Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς όριο
8 Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς όριο
9 Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Ολες 10
10 Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 25 συνολικά από όλα τα είδη
11 Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
12 Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
13 Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
14 Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
15 Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
16 Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
17 Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
18 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
ΥΔΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ
1 Σφυριχτάρι (Anas penelope)   15/9-10/2 Ολες 12 συνολικά από όλα τα υδρόβια
2 Κιρκίρι (Anas crecca)   15/9-31/1 Ολες
3 Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)   15/9-31/1 Ολες
4 Σουβλόπαπια (Anas acuta)   15/9-10/2 Ολες
5 Σαρσέλα (Anas querquedula)   15/9-31/1 Ολες
6 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)   15/9-31/1 Ολες
7 Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)   15/9-31/1 Ολες
8 ΤTsικνόπαπια (Aythya fuligula)   15/9-31/1 Ολες
9 Φαλαρίδα (Fulica atra)   15/9-10/2 Ολες
11 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)   15/9-31/1 Ολες
12 Νερόκοτα (Gallinula chloropus)   15/9-31/1 Ολες 10
13 Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)   15/9-31/1 Ολες 10
14 Καλημάνα (Vanellus vanellus)   15/9-31/1 Ολες 10
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1 Αγριοκούνελο (Oryctolagus Cuniculus) 20/8-14/9 15/9-10/3 Ολες Χωρίς όριο
2 Λαγός (Lepus europeus)   15/9-10/1 ΤετΣαβΚυρ 1
3 Αγριόχοιρος (Sus scrofa)   15/9-20/1 ΤετΣαβΚυρ 6 ανά ομάδα
4 Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
5 Πετροκούναβο (Martes foina)   15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριοΥπεγράφη η υπουργική απόφαση για τις ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017 και εστάλη ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το τρέχον κυνηγετικό έτος ορίζεται από 20 Αυγούστου 2016 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017. .

Παράλληλα υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη και βρίσκονται επίσης υπό δημοσίευση οι υπουργικές αποφάσεις για τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου και για την ετήσια συνδρομή κυνηγών για το κυνηγετικό έτος 2016 – 2017. Για το τρέχον κυνηγετικό έτος 2016- 2017 τόσο στα τέλη όσο και στη συνδρομή δεν υπήρξε καμία αύξηση του τιμήματος, παραμένοντας στα περυσινά επίπεδα.

Σχετικά με το θέμα ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε:

«Η φετινή κυνηγετική περίοδος θα διαρκέσει από τις 20 Αυγούστου 2016 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Καλώ άπαντες να ασκούν τις δραστηριότητές τους στη φύση με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας. Η Δασική Υπηρεσία μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με οργανώσεις των πολιτών φροντίζει για την πάταξη της λαθροθηρίας. Προσωπικά και πολιτικά είμαι υπέρμαχος της μείωσης της κυνηγετικής δραστηριότητας αλλά ως αρμόδιος Υπουργός προσπάθησα να προωθήσω το διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, ώστε να καταλήξουμε με αμοιβαίες υποχωρήσεις στο τελικό κείμενο της φετινής ρυθμιστικής. Σημειώνω επίσης ότι με την απόφαση για τα τέλη θήρας και τις συνδρομές, δεν αυξήσαμε αλλά κρατήσαμε σταθερό το ύψος των χρημάτων που καταβάλλουν οι κυνηγοί, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία».

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ», ενώ παρατίθενται επίσης οι γενικές και ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τη φετινή κυνηγετική περίοδο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (24) σχετική.

  * Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριο- κούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
  ** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
  *** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 ( πε- ριοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
  **** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 9
  ***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφα- ση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β’/23/2/2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2016 μέχρι και 20.1.2017 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευ- σης μέχρι έξι (6) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγρι- όχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2016 μέ- χρι 20.1.2017 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2017 μέχρι 28.2.2017 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις ζώνες διάβασης, από 20/8-14/9, το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε που διενεργείται πρόγραμμα εμ- βολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίω- ξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.

5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περι- όδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

6. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.

7. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην Νήσο Τήλο.

8. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην πα- ρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

9. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

  α) Στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 18.9.2016, 25.9.2016, 02.10.2016, 09.10.2016, 16.10.16, 23.10.16, 30.10.2016 και 06.11.2016.
  β) Στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2016 έως 30.11.2016 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυρια- κή, Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις μεγά- λες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2016 έως 30.11.2016 μόνο τις μέρες Σάββατο - Κυριακή.
  γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β’/21.08.2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2016 έως 14.09.2017.

10. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στις ζώνες Α 1 , Α 2 , Α 3 , Β 1 , Β 2 , Β 3 και Β 4 του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραικού όπως αυ- τές είχαν καθοριστεί με την αριθμ 40390/1-10-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Δ’/446).

11. Ειδικά για την Πελοπόννησο και την Εύβοια αυ- ξάνεται ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων αγριόχοιρου ανά ομάδα και έξοδο, από έξι (6) θηρευόμενα άτομα, σε δέκα (10). Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:

  1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
  1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
  1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
  1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
  1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
  1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέ- τρων από τις ακτές
  1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύ- ουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β’/18.12.1985) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β’/23/2/2012) και ισχύει.
  1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 25 του προοιμίου της πα- ρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
  1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυ νηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται - κατ’ εξαίρεση - για την τρέχουσα κυ- νηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου ΕΦΗΜΕΡΙ?Α T ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27620 Τεύχος Β’ 2536/17.08.2016 στις Νήσους Λήμνο και Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουρ γήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνη γίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ τοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗ


 Το κυνήγι !


ΕΠΑΝΩ-UP