Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΠίσωInitial ΠίσωBack ΠίσωM-fterota

ΤΟ ΤΡΥΓΟΝΙ

Ερευνα για το τρυγόνι και την κατασταση του 2007-2009 (Streptopelia turtur)


Ολη η έρευνα εδώ στα αγγλικά MANAGEMENT PLAN for TURTLE DOVE ( Streptopelia turtur ) 2007 –2009

Ο Πληθυσμός του Ι


Το τρυγόνι είναι το μικρότερο μέλος της οικογένεια Dove στην Ευρώπη.

Η περιοχή αναπαραγωγής εκτείνεται από την Ευρώπη προς την Ασία και τη Βόρεια Αφρική.

Η αναπαραγωγή της πλειοψηφίας των πληθυσμών του στην ΕΕ γίνεται στις χώρες της Μεσογείου. Ο πληθυσμός της Ευρώπης είναι εντελώς μεταναστευτικός και ξεχειμωνιάζουν στην Αφρική από Sahelien Senega l στην Ερυθραία (Glutz 1980, Geroudet 1983, Κράμπες 1985).

Παρά το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός εξακολουθεί να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα με τάσεις όμως μείωσης , οι πληθυσμοί στις περισσότερες χώρες έχουν μειωθεί από το 1970 (BirdLif e Διεθνές 2004α).

Η περιοχή ωοτοκίας του τρυγονιού Streptopelia t. turturστην Ευρώπη εκτείνεται από Πορτογαλία , τα Ουράλια και από το 35 παράλληλο προς το 65 παράλληλο στονΒορρά.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το τρυγόνι βρίσκεται σήμερα σε όλα τα κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένων όλων των μεσογειακών Νησιά), με εξαίρεση το τόξο των Άλπεων και της Ιρλανδίας, (Parslow 1967, Sharrock 1976, Snow & Perrins, 1998)
Έχει αποικίσει μόνο την Δανία από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 όπου είναι σχεδόν αποκλεικλειστικά περιορίζεται στην νοτιοδυτική γωνία της Γιουτλάνδης (ηπειρωτική Δανία) (Grell et αϊ. 2004).
Η διανομή του συνδέεται με μία ισοθερμική καμπύλη της θερμοκρασίας των τουλάχιστον 16 ° C τον Ιούλιο (19 ° C στη Μεγάλη Βρετανία) (Glutz, 1980).
Γενικά, οι φωλιές πουλιών βρίσκονται σε ένα υψόμρτρο των 350 και κάτω απ αυτό, μέτρων (Glutz, 1980), αλλά πολύ περιστασιακά σε θερμότερο πλαγιές μέχρι τα 1.000 μέτρα.Ο Πληθυσμός του Ι

Οι εκτιμήσεις των μεγεθών του πληθυσμού είναι διαθέσιμες για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ωστόσο, εξακολουθούν να είναι ασαφείς, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέγιστων και ελάχιστων αριθμών .
Για τις περισσότερες χώρες, οι εκτιμήσεις αυτές δεν υποστηρίζονται από τις καταμετρήσεις αλλα παρασκευάζονται από ειδικά προγράμματα δειγματοληψίας .

Το σύνολο του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε εκτίμηση βρίσκεται μεταξύ 3,5 και 7,2 εκατομμύρια ζεύγη (BirdLife International, 2004α).

Αυτή η τεράστια διαφορά οφείλεται στην τεράστια ασάφεια σχετικά με τους πληθυσμούς στη Ρωσία και Τουρκία. Χωρίς τις δύο αυτές χώρες, η εκτίμηση είναι μεταξύ 2,2 και 3,8 εκατ. ζεύγη.
Στην ΕΕ των 25 ο πληθυσμός είναι 1,6σε 2,6 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει 36-46% του συνόλου της Ευρωπαϊκής πληθυσμού (BirdLife Διεθνής 2004b).

Σύμφωνα με το BirdLife International (2004a,β), το καθεστώς για τα είδη που στην Ευρώπη είναι Declin in g,οφείλεται σε μέτρια συνεχή πτώση. Η μείωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Ισπανία, Ρωσία, Τουρκία και την Ουκρανία, αλλά και στους μικρότερους πληθυσμούς του είδους στη Φινλανδία, τα κράτη της Βαλτικής, την Πολωνία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες (BirdLife International 2004a).

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από συλλήψεις στην Ιβηρική χερσόνησο κατά τη διάρκεια της {postnuptial}μετανάστευσης, η μείωση του πληθυσμού έχει εκτιμηθεί από 57% έως 63% για τις δεκαετίες 1970-1990 (Hidalgo & Rocha, 2005). Οι σταθεροί πληθυσμοί βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη: Ιταλία, Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβενία ??(BirdLIFE Διεθνής 2004α).

Μεταξύ των υπαρχόντων πληθυσμών του τρυγονιού στην Ευρώπη, μόνο οι πληθυσμοί στη Γαλλία και τη Ρουμανία αυξάνονται (BirdLife International 2004a). Η αύξηση στη Γαλλία έχει επίσης επισημανθεί από Boutin et αϊ. (2001), μέσω του ερευνητικού προγράμματος ACT.

Το τρυγόνι περιλαμβάνεται σε διάφορα εθνικά προγράμματα παρακολούθησης πουλιών και γίνεται προσπάθεια ώστε να απογραφούν όσο γίνεται ακριβέστερα οι πληθυσμοί και η τωρινή του κατάσταση , μερικές από τις μεθόδους μελέυης που χρησιμοποιούνται είναι τα συστήματα (π.χ. CBC / BBS στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ACT και STOC στη Γαλλία και το BirdLife / Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Απογραφής των Πτηνών.

Το Turtle Dove Streptopelia turtur είναι εισηγμένο στο Παράρτημα ΙΙ / 2 της οδηγίας της ΕΕ για τα πτηνά ως είδος για οποία επιτρέπεται η θήρα στα ακόλουθα κράτη μέλη: Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Αυστρία και την Πορτογαλία.

Το τρυγόνι είναι ένα σημαντικό είδος κυνηγίου σε αυτές τις χώρες με 2 - 4000000 πτηνά να θηρεύονται ετησίως.

Το τρυγόνι έχει αναγνωριστεί ως ένα είδος πτηνού, το οποίο έχει μια δυσμενή κατάσταση διατήρησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανησυχία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι πληθυσμοί τουΤρυγόνιουπαρουσιάζουν μείωση σε πολλά κράτη μέλη.

Ο αριθμός αναπαραγωγής τους δείχνει μια γενική μείωση κατά το δεύτερο μέρος των 20 ου αιώνα (1970), ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη, όπου η μείωση φαίνεται να είναι έντονη και συνδέεται με την εντατικοποίηση της γεωργίας.
Οι κύριες απειλές για το τρυγόνι στην ΕΕ χαρακτηρίζονται ως

Oι αριθμοί θήρευσης του Πανευρωπαικά

  (1) καταστροφή / τροποποίηση της αναπαραγωγής οικοτόπων, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση ή αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές,

  (2) την ξηρασία και την κλιματική αλλαγή στις περιοχές διαχείμασης και

  (3) το κυνήγι μπορεί να θεωρηθεί ως επιβαρυντικός παράγοντας, ιδίως όταν πραγματοποιείται την άνοιξη κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης και της περιόδου αναπαραγωγής, όπως όταν η κυνηγετική θήρευση είναι μεγάλη και τότε το τρυγόνι υποφέρει από χαμηλή παραγωγικότητα και ενηλίκων και ανηλίκων που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του είδους. Προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στους δυνητικούς ανταγωνισμό με τη δεκαοχτούρα (4), το οποίο είδος επεκτείνεται στην Ευρώπη,

Αναγνωρίζοντας ότι το τρυγόνι έχει Δυσμενή Κατάσταση Διατήρησης στην ΕΕ (και στην Ευρώπη) και αυτό οφείλεται σε συνεχιζόμενη μεγάλη πτώση των πληθυσμών που το απομακρύνει από το μακροπρόθεσμο στόχο (10 ετών) του σχεδίου αυτού που είναι η αποκατάσταση του τρυγόνιου σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διατήρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τα πιο επείγοντα θέματα ώστε να σταματήσει η μείωση του πληθυσμού του τρυγονιού την ΕΕ, αλλά την ίδια στιγμή να περιορίσει τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν έξω σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο. Είναι ευθύνη των αρμόδιων αρχών κάθε κράτους μέλους να αποφασίσει πώς να εφαρμόσουν τις προδιαγραφές διαχείρισης αυτού του σχεδίου.

Έτσι, οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που περιγράφονται στο το σχέδιο θα επικεντρωθούν σε:

  - Η εφαρμογή της βελτιωμένης διαχείρισης, (συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης) των οικοτόπων αναπαραγωγής.

  - Η συλλογή επιστημονικών δεδομένων για την τάση του πληθυσμού, την οικολογία και δυναμική του πληθυσμού του τρυγονιού σαν είδος , τόσο στην αναπαραγωγή οσο και τις περιοχές διαχείμασης.

  - Η ανάλυση του δυνητικού ανταγωνισμού μεταξύ της δεκαοχτούρα και του τρυγόνιου. - Η συλλογή των πιο ισχυρών επιστημονιών δεδομένων για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία που εξασκεί τοκυνήγι στους πληθυσμούς των τρυγόνιου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Σχέδιο Διαχείρισης προσδιορίζει δέκα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια των 3- έτων διάρκειας λειτουργίας.του προγράμματος

Αυτά είναι:

  1. Δασικά χωράφια, οι φράχτες και άλλα ενδιαιτήματα Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα Τρυγόνια να διατηρηθούν και να προστατεύονται καλύτερα ώστε να εξασφαλίσει την απώλεια των αριθμών Τρυγονιων ( σ όλα τα κράτη μέλη με αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού τρυγόνιιων για αναπαραγωγή).

  2. Η Περίοδοι θήρας Turtle Dove στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή

  περίοδο, όπως ορίζεται στο «Περίοδος αναπαραγωγής και ζευγαρώματος μετανάστευση των ειδών του παραρτήματος II πτηνών στην ΕΕ ", και το κυνήγι δεν επηρεάζει αργά πουλιά αναπαραγωγής και τα πουλιά κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση.

  3. Ετήσιες στατιστικές για τον αριθμό θήρευσης πρέι να είναι διαθέσιμες για όλα τα κράτη μέλη όπου κυνηγιέται το τρυγόνι -Turtle Dove

  4. Κυνήγι- πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται από τις κύριες χώρες εκτός της ΕΕ, όπου η ευρωπαϊκή πληθυσμοί περνούν για τη μετανάστευση και το χειμώνα (ιδιαίτερα του Μαγκρέμπ και νοτίως της Σαχάρας χώρες).

  5. Ενα έξυπνο μοντέλο έχει αναπτυχθεί για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τον ετήσιο αριθμό θήρευσης που πρέπει να είναι εφικτή σε κάθε Κράτος μέλος που επιτρέπεται η θήρα του.

  6. Από τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης (π.χ. CBS στο Ηνωμένο Βασίλειο, STOC και ACT στη Γαλλία), κοινές πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση των ειδών που έχουν συμφωνηθεί και να χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη μέλη ώστε να παρακολουθούν το τρυγόνι-Turtl

Επιμέλεια Γ Πέππας


ΤΟ ΤΡΥΓΟΝΙ

ΕΠΑΝΩ-UP

© Giorgio Peppas