Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece
ΑρχικήInitial ΠίσωBack

Γνωμοδότηση Μομικού Συμβουλιου του κράτος (Οριστική μάλον η απαγόρευση του κοψίματος της ουρας ) !

.

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης EΔΩ

Αριθμός : 326
Έτος : 2013 Τίτλος : Ευρωπαϊκή Σύμβαση «για την προστασία των ζώων συντροφιάς» – Χειρουργικές επεμβάσεις – Εξαιρέσεις.
Πρόεδρος :
Εισηγητής : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περίληψη : Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «για την προστασία των ζώων συντροφιάς» προβλέπει ότι απαγορεύονται χειρουργικές επεμβάσεις που προορίζονται να τροποποιήσουν την εξωτερική εμφάνιση ενός ζώου συντροφιάς ή που προορίζονται για άλλους μη θεραπευτικούς σκοπούς και κυρίως το κόψιμο της ουράς, το κόψιμο των αυτιών, την τομή των φωνητικών χορδών, την αφαίρεση νυχιών και δοντιών. Κατ' εξαίρεση χειρουργικές επεμβάσεις που προορίζονται να τροποποιήσουν την εξωτερική εμφάνιση ενός ζώου συντροφιάς επιτρέπονται μόνο για θεραπευτικούς λόγους υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, η μη τήρηση των οποίων συνιστά κακοποίηση του ζώου και διώκεται ποινικά. Η Σύμβαση αυτή, που κυρώθηκε με το ν.2017/1992 χωρίς καμία επιφύλαξη, ως έχουσα υπερνομοθετική ισχύ κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος δεν μπορεί να τροποποιηθεί με κοινό νόμο.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α24, Σ1975/1986/2001Α28Π1, Ν 2017/1992, Ν 4039/2012Α1β, Ν 4039/2012Α1γ, Ν 4039/2012Α5γ, Ν 4039/2012Α7Π4, Ν 4039/2012Α9Π4γ
Λήμματα : ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΖΩΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ


Tο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με γνωμοδότησή του βάζει οριστικό τέλος στον ακρωτηριασμό ζώων για όποιο σκοπό.

Πως προέκυψε η Γνωμοδότηση.

Οι όμιλοι κυνηγετικών σκύλων Kurzhaar και drahthaar Ελλάδος, επιτακτικά ζητούν εδώ και αρκετό καιρό την εξαίρεση των κυνηγόσκυλων από την απαγόρευση κοπής ουράς για λόγους εντελώς γελοίους.

Τα επιχειρήματα που έχουν προβάλλει μέχρι σήμερα είναι ότι τα κυνηγόσκυλα τραυματίζονται κατά την διάρκεια του κυνηγιού και άρα κατά την άποψή τους οι ουρές πρέπει να κόβονται "προληπτικά". Μάλιστα στην Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους αναφέρει και ένα νέο επιχείρημά τους, ότι δηλαδή η κοπή ουράς δυναμώνει την σπονδυλική στήλη και κάνει το ζώο πιο γρήγορο(!)

Ποιος είναι σε θέση να διαβάζει τέτοια σαθρά επιχειρήματα και να μην τον πιάνουν τα γέλια?

Με την γνωμοδότηση αυτή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους βάζει οριστικό τέλος στις αιτιάσεις των κυνηγών και θα μπορούσαμε να πούμε και σε όσους γενικότερα κόβουν αυτιά και ουρές σκύλων για να ναι ''πιο άγρια'' ή ''γιατί έτσι τους αρέσει'', απαντώντας ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των ζώων Συντροφιάς ισχύει στην χώρα μας από το 1992, αποτελεί υπερεθνική νομοθεσία και κανένας εθνικός νόμος δεν μπορεί να την τροποποιήσει ή να την ακυρώσει. Ως εκ τούτου το αίτημά τους για εξαίρεση από την κοπή ουρών θα αποτελούσε αφενός μεν παραβίαση υπερεθνικής Νομοθεσίας αλλά και αφετέρου κακοποίηση ζώων.

Πηγή - nsk.gov.gr


.

Top

© Giorgio PeppasWelcome in Greece