Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in Greece



ΑρχικήInitial ΠίσωBack

ΠΡΟΣΟΧΗ - Επιτρέπεται μόνο η χρήση ατσάλινων σκαγιών στους υδροβιότοπους ...
.


ο κυνήγι στην Ελλάδα και όχι μόνο, ενημερώνει τους κυνηγούς ότι από φέτος τίθεται σε ισχύ το ΦΕΚ 1495/2010, άρθρο 8 παρ. 3 -4 ηπ 37338/1807/Ε.103 όπου απαγορεύεται η χρήση σκαγιών μολύβδου μόνο για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα.

"Μετά τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αυτής, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήματα."

Με βάση τα ανωτέρω υπενθυμίζουμε την χρήση ατσάλινων και μόνο σκάγια φυσιγγίων και σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι.

Συγκεκριμένα στο Δέλτα του Έβρου (γιαούρ αντάς ) έχουν γίνει οι πρώτες μηνύσεις και κατασχέσεις όπλων.


.

Top

© Giorgio Peppas



Welcome in Greece