Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΠίσωInitial MπροστάBack

TO ΟΡΤΥΚΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


Εξάπλωση Το ορτύκι έχει μια από τις πιο εκτεταμένες γεωγραφικές εξαπλώσεις. Η εξάπλωση του αυτή περιλαμβάνει την Δυτική Ευρασία, τη Βόρεια Ινδία, τη Βόρεια, Ανατολική και Νότια Αφρική, τη Μαγαδασκάρη, τα νησιά Κομόρο κ.λπ. Το είδος αυτό έχει μια πολύ ευρεία εξάπλωση περιοχών όπου αναπαράγεται και καταλαμβάνει όλη την εύκρατη ζώνη της ευρωπαϊκής χερσονήσου, τη Δυτική Ασία και τη Βόρεια Αφρική. Οι περιοχές όπου κυρίως διαχειμάζουν τα ορτύκια είναι στην Αφρική και νότια της περιοχής «Sahel» στην Ινδία. Το 10-25% της παγκόσμιας εξάπλωσης του εμφανίζεται στην Ευρώπη, όπου είναι πολύ διαδεδομένο νότια από τον 60ό παράλληλο. Στην Ευρώπη η χώρα με τους μεγαλύτερους αναπαραγωγικούς πληθυσμούς είναι η Ισπανία, όπου κάθε χρόνο αναπαράγονται από 320.000 έως 435.000 ζευγάρια ορτύκια.

Μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις των ορτυκιών είναι πολύ περίπλοκες. Κατά την άνοιξη τα ορτύκια από τη Βόρεια Αφρική μετακινούνται προς την Κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία και έπειτα από τη Γαλλία περνάνε πάνω από την Ισπανία με κατεύθυνση προς τη Βόρεια Αφρική. Πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν μια πολύ μεγάλη ροή τόσο σε ένταση όσο και σε αριθμό πουλιών πάνω από την Ιβηρική χερσόνησο. Αυτό ίσως εξηγεί και τη μεγάλη εξάπλωση που έχουν τα ορτύκια στην Ισπανία.

Tο κυνήγι και η μαγεία του !

Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός είναι ισχυρά αποδημητικός με τα περισσότερα πουλιά να κατευθύνονται προς την Αφρική κατά τη χειμερινή περίοδο, παρ' όλα αυτά ένας μικρός αριθμός παραμένει στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η μεγάλη απόσταση που διανύουν τα ορτύκια κατά την αποδημία τους έχει αρχίσει να μειώνεται αφού ο αριθμός των ορτυκιών που διαχειμάζουν σε βορειότερες σχετικά περιοχές έχει αυξηθεί. Η αποδημία για την επιστροφή στα εδάφη όπου αναπαράγονται εμφανίζεται σία τέλη του Απριλίου με τις αρχές του Μαΐου.

Πληθυσμιακές εκτιμήσεις Με απογραφές που γίνονται κατά την αναπαραγωγική περίοδο όπου και μετρούνται τα αρσενικά την ώρα που καλούν τα θηλυκά εκτιμάται ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός των ορτυκιών είναι από 740.000-1.850.000 αρσενικά και στα κράτη της Ε.Ε. ο αριθμός αυτός είναι 390.000-820.000. Οι αποδημητικές μετακινήσει των ορτυκιών και οι μεγάλες ετήσιες διακυμάνσεις του πληθυσμού τους καταστούν πολύ δύσκολη την εκτίμηση του συνολικού τους αριθμού και της τάσης του (αύξηση-μείωση) βραχυπρόθεσμα.

Μακροχρόνιες τάσεις Από το 1970 και μετά φαίνεται ότι περίπου τα 2/3 των πληθυσμών των ορτυκιών κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 20% περίπου. Παρ' όλα αυτά όμως οι μεγάλοι πληθυσμοί της Γαλλίας και της Ισπανίας εμφανίζονται με διακυμάνσεις αλλά κατά μέσο όρο παραμένουν σταθεροί. Μια μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε στη Ρωσία από το 1960 έως το 1980 από την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών, οι αριθμοί που καρπώνονταν οι κυνηγοί έπεσαν από τα 2,5 εκατομμύρια το 1960 στα 1,6 εκατ. στα μέσα του 1970 (Μεηζεν 1994). Οι καταγραφές κυνηγητικής κάρπωσης στη Γαλλία δείχνουν μια μείωση που φτάνει στο χαμηλότερο της σημείο το 1977. Εξαιρετικές κυνηγετικά χρονιές με μεγάλη παρουσία ορτυκιών μπορεί να παρουσιαστούν χωρίς καμία συνέχεια, παραδείγματα αποτελούν το 1979 και το 1987 στη Γαλλία.

Βιότοπος Το ορτύκι συνήθως αναπαράγεται σε ανοιχτές εκτάσεις, κυρίως σε καλλιέργειες δημητριακών, σε βίκο, τριφύλλια και χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπου η ποώδης βλάστηση προσφέρει αρκετή κάλυψη.

Βιολογία κατά την αναπαραγωγή Το ορτύκι γεννά από 8 έω513 αβγά (7-18). Η επώαση των αβγών διαρκεί 17-20 ημέρες. Τα μικρά αποκτούν αποκτούν πλήρες πτέρωμα στις 19 ημέρες αλλά μπορούν να πραγματοποιήσουν μικρές πτήσεις από την 11η ημέρα της ζωής τους.

Διατήρηση Οι λόγοι της μείωσης των πληθυσμών του ορτυκιού βασίζονται κυρίως στην απώλεια και τον κατακερματισμό των βιοτόπων, τον ανταγωνισμό με τα απελευθερωμένα ορτύκια και τη χρήση των εντομοκτόνων φυτοφαρμάκων που μειώνουν τους πληθυσμούς των εντόμων που αποτελούν τη μοναδική τροφή των νεοσσών τις πρώτες μέρες της ζωής τους. Διαχειριστικά μέτρα που θα αντιμετωπίζουν ή θα μειώνουν αυτούς τους παράγοντες μονό ευεργετικά μπορούν να χαρακτηριστούν για τους πληθυσμούς των ορτυκιών. Τα οικονομικά οφέλη από τα αποτελέσματα αυτού του είδους της διαχείρισης, που θα προέρχονται καθαρά από την κυνηγετική δραστηριότητα, μπορεί να αποτελέσουν σοβαρά κίνητρα από τους ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης να υιοθετήσουν τέτοιου είδους διαχειριστικά μέτρα ώστε να ωφελήσουν τα ορτύκια και τους βιότοπους τους. Η Θήρευση μόνο των θηραματικών ειδών που να προστατεύουν ή να βελτιώνουν τους βιότοπους τους είναι εντελώς ανορθόδοξη και μη ανταποδοτική.

ΚΥΝΗΓΙ Το ορτύκι αποτελεί θηραματικό είδος για 5 από τις 15 χώρες-μέλη, οι οποίες είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Μέγιστο όριο κάρπωσης υπάρχει σε όλες αυτές τις χώρες. Στατιστικά στοιχεία για τη συνολική ετήσια κάρπωση υπάρχουν για τη Γαλλία. Στατιστικά στοιχεία για την κυνηγετική κάρπωση και για τις τάσεις του πληθυσμού υπάρχουν στην Ελλάδα για πάνω από μια δεκαετία (πρόγραμμα «Αρτεμις»).

ΕΠΑΝΩ-UP

Λεονάρδου Ν Στεφάνου
Δασοπόνου , θηραματολόγου επιστημονικού συνεργάτη ΚΣΕ
Κυνηγι Ψάρεμα εφημερίδας Ε Τύπος