Welcome in Greece Welcome in Greece

 

ΠίσωInitial ΠίσωBack

TO ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ!

H άσκηση της θήρας έχει παίξει στο παρελθόν σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη του ανθρώπου και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Σε διάφορες φάσεις των ιστορικών περιόδων είχε διαφορετική σημασία. Στις πιο παλιές εποχές η άσκηση της θήρας ήταν η κύρια πηγή τροφής, αλλά με το πέρασμα των αιώνων έχει χάσει αυτή του την ιδιότητα. Στην εποχή μας είναι μια οργανωμένη δραστηριότητα για την προστασία και εμπλουτισμό της θηραματοπανίδας, για την κάρπωση των προϊόντων και την ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας. Με την εμφάνιση και ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας ακόμη από την αρχαϊκή εποχή η σημασία του κυνηγιού άρχισε μειώνεται, αλλά παρόλα αυτά συνέχυσε να είναι καθοριστική.

Όσο αφορά το κυνήγι στα βουλγαρικά εδάφη την προϊστορική εποχή, οι αρχαιολογικές ανασκαφές και έρευνες σε σπήλαια πρωτόγονου ανθρώπου, έχουν φέρει στο φως οστά από θηράματα, τοιχογραφίες και άλλα που μαρτυρούν ένα πλούσιο κυνηγετικό βίο. Από τα πιο αξιόλογα ευρήματα είναι αυτά που έχουν βρεθεί στο σπήλαιο «Μαγκούρα», όπου μεταξύ άλλων υπάρχουν και τοιχογραφίες από κυνηγετικές σκηνές. Στις σκηνές αυτές είναι ζωγραφισμένα πουλιά και τα άλλα θηράματα κατά την διάρκεια κυνηγετικών εξορμήσεων. Μια από τις σκηνές αυτές απεικονίζει μια φιγούρα γνωστή με τον χαρακτηρισμό «Μαντάρσκια Κόνικ» όπου ένας κυνηγός πάνω σε άλογο σκοτώνει ένα λιοντάρι.

Αργότερα οι Θράκες όπου κατοικούσαν στα μέρη αυτά δημιούργησαν πλήθος από τέτοιες τοιχογραφίες αλλά και ζωγραφιές σε αγγεία και άλλα σκεύη. Αυτά είναι γνωστά σε όλους ως «Ο Χρυσός Θρακικός Θησαυρός», ο οποίος κοσμείται ως επί το πλείστο από κυνηγετικές σκηνές με την χρήση του αλόγου. Από την εποχή του μεσαίωνα υπάρχουν σε διάφορα μουσεία της χώρας αυτής πολλά αντικείμενα φεουδαρχών, τούρκων πασάδων και άλλων εύπορων και επώνυμων ανθρώπων, όπου απεικονίζουν κυνηγετικές παραστάσεις. Όλα αυτά τα πειστήρια, μαρτυρούν την πλούσια και αδιάκοπη ιστορική συνέχεια του κυνηγιού στα βουλγαρικά εδάφη από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα.

Στην σημερινή εποχή, η Βουλγαρία διατηρεί την πλούσια παράδοση στο κυνήγι και σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει θέσει βάσεις για οργανωμένο κυνηγετικό τουρισμό. Αυτές οι συνεργασίες έχουν αρχίσει από τον 19° αιώνα και συνεχίζουν να βελτιώνονται. Απόδειξη για αυτό είναι οι καλά οργανωμένες και δικτυωμένες κυνηγετικές οργανώσεις, ο μεγάλος αριθμός των κυνηγών τόσο από την Βουλγαρία όσο και από το εξωτερικό, τα παγκόσμια βραβευμένα κυνηγετικά τρόπαια και ιδιαίτερα ο μεγάλος θηραματικός πλούτος. Στην Βουλγαρία έχουν καταρριφθεί κατά την διάρκεια πολλών, συναπτών ετών παγκόσμια ρεκόρ κυνηγετικών τροπαίων. Ο αριθμός των κυνηγετικών τροπαίων παγκοσμίων προδιαγραφών στην Βουλγαρία είναι τεράστιος και ανυπολόγιστης αξίας.

Μια από τις πιο πρόσφατες έρευνες στη Βουλγαρία, έχει δήξει πως στη χώρα αυτή υπάρχουν 16 000 ελάφια, 4 300 πλατόνια, 71 500 ζαρκάδια, 45 000 αγριογούρουνα, 2 200 μουφλόν (αγριοπρόβατο), 1 800 αγριοκάτσικα, 2 700 αγριόκουρκους, 830 αρκούδες, 115 800 φασιανούς, 313 000 πεδινές πέρδικες, 36 000 ορεινές πέρδικες. Για την διαφύλαξη γενετικού υλικού του ελαφιού, αγριογούρουνου, αγριοκάτσικα, αγριόκουρκου, και κολχικου φασιανού έχουν δημιουργηθεί 37 κρατικοί θηραματοπονικοί σταθμοί σε κυνηγετικές περιοχές με χαρακτηριστικούς τυπικούς βιότοπους για τα αντίστοιχα θηραματικα είδη. Αυτό έχει γίνει με σκοπό τον εμπλουτισμό και την σταθερή ανάπτυξη των πληθυσμών, για την διαφύλαξη και την προστασία της ποικιλότητας των ειδών, παραγωγή και την κάρπωση υγιέστατων θηραμάτων.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ιστορική αναφορά) Ο πρώτος νόμος που αφορούσε το κυνήγι στην Βουλγαρία, είναι ο « Νόμος για τις κυνηγετικές άδειες» και συντάχθηκε το 1880 μόλις δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση της χώρας από τον τουρκικό ζυγό. Μ' αυτόν είχαν σκοπό να εξαφανίσουν την αδιαφορία για την θηραματοπονία που ήταν υπόλειμμα της τουρκοκρατίας. Θέλανε δηλαδή να βάλουν μια σειρά και τάξη στη χρήση των θηραμάτων και να εξασφαλίσουν έσοδα για το νεοσύστατο κράτος. Ο νόμος αυτός αποτελείτο από δύο άρθρα. Μ' αυτόν καθορίζεται και ο κύριος νομοθετικός άξονας του βουλγαρικού θηραματοπονικού πλούτου στις μέρες μας «το θήραμα είναι ιδιοκτησία του κράτους». Δικαίωμα άσκησης θήρας είχαν όλοι οι πολίτες όσοι πλήρωναν τους κρατικούς φόρους και είχαν άδεια θήρας. Το 1984 γίνεται η πρώτη οργανωμένη κυνηγετική κίνηση και ιδρύεται ο πρώτος κυνηγετικός όμιλος στην πόλη Βελίκο Τούρνεβο. Μετά από δύο χρόνια σχεδιάστηκε η πρώτη διαχειριστική θηραμάτων. Την ίδια χρονιά έγινε και η ίδρυση πολλών κυνηγετικών συλλόγων. Το 1898 πραγματοποιείται η πρώτη γενική συνέλευση των βουλγάρων κυνηγών και ιδρύεται ο Γενικός κυνηγετικός Σύλλογος «Σοκόλ» με έδρα την Σόφια.

Ανεξάρτητα από τις προσπάθεια για την προστασία της άγριας πανίδας, η λαθροθηρία ήταν μεγάλη και οδήγησε τις αρχές για την σύσταση νέου νόμου. Με τον δεύτερο νόμο του 1897 ο οποίος άλλαξε το 1904, 1907 και 1910 διατηρείται η ιδιοκτησία των θηραμάτων στο κράτος με εξαίρεση των περιφραγμένων εκτάσεων, αλλά γίνανε αλλαγές στην διαφύλαξη και την προστασία. Ο νόμος μέσα από τις αλλαγές, άρχισε να αγγίζει περισσότερο την εκτροφή των θηραμάτων και άλλα προβλήματα στην θηραματοπονία. Η άσκηση της θήρας άρχισε να γίνεται μόνο σε κυνηγετικές περιόδους ορισμένες από το νομικό πλαίσιο. Η Θήρευση των επιβλαβών επιτρεπόταν όλο το χρόνο και μάλιστα υπήρχε και χρηματικό ποσό για κάθε επιβλαβές από τις κρατικές αρχές στον κυνηγό. Ταυτόχρονα ο νόμος αυτός απαγορεύει την εξαφάνιση των πουλιών που είναι ωφέλημα προς την γεωργία. Ο ίδιος νόμος ορίζει τα μέρη και τα είδη καθώς και τις περιόδους απαγόρευσης θήρας. Το δικαίωμα άσκησης θήρας σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο έχουν όλοι οι πολίτες όσοι εφοδιάστηκαν με «κυνηγετικό εισιτήριο». Το ποσό του εισιτηρίου ήταν στα πλαίσια της οικονομικής αντοχή όλων σχεδόν των πολιτών. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει πρόσθημα για κάθε είδους παρανομία.

Ο επόμενος νόμος για το κυνήγι έγινε δεκτός το 1926. Αυτός διατηρεί τις βασικές διατάξεις για την ανάπτυξη της θηραματοπονιας και προβλέπει κάποια νέα θέματα. Προς την δασική υπηρεσία και το υπουργείο εμπορείου και γεωργίας ιδρύεται η πρώτη Κυνηγετική Ομοσπονδία, στην οποία παίρνουν μέρος και εκπρόσωποι της κυνηγετικών οργανώσεων. Ο φορέας αυτός έχει σκοπό την επεξεργασία σχεδίων για την κυνηγετική ανάπτυξη και την βελτίωση των βιοτόπων. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας ιδρύεται μια περιφερειακή ομοσπονδία η οποία έχει έργο την λύση των κυνηγετικών προβλημάτων της περιοχής δράσης της. Επίσης δημιουργείται και ο κεντρικός σταθμός για την αναπαραγωγή θηραμάτων «Σσερμπά». Η θηραματοπονική ανάπτυξη παρόλα αυτά βαδίζει με αργούς ρυθμούς. Υπάρχει άμεση ανάγκη για νέα νομοθεσία. Το 1948 θεσπίζεται νέος κυνηγετικός νόμος. Η κρατική διαχείριση των κυνηγετικών οργανώσεων περνάει στην αρμοδιότητα του υπουργείου δασών και δασική παραγωγής ενώ οι δράσεις αυτών παραμένουν στους κυνηγετικούς εκπροσώπους. Ο νόμος αυτός υποχρεώνει την επεξεργασία θηρανατοπονικών σχεδίων και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, για ορθολογική χρήση των θηραμάτων.

Προβλέπονται πιο αυστηρά μέτρα για την λαθροθηρία. Πάντα την ίδια χρονική περίοδο γίνεται υπολογισμός κλάση βιοτόπων, απογραφή θηραμάτων, οροθέτηση και χαρτογράφηση κυνηγετικών περιοχών και πάνω από όλα θηραματροπονική διαχειριστική. Αξιόλογο είναι ότι το 1961 ορίζονται οι κυνηγετικές περιοχές των συλλόγων ξεκάθαρα πλέων και οι αρμοδιότητες αυτών που είναι η εκπροσώπηση των κυνηγών σε θηραματοπονικές αποφάσεις, ενημέρωση των κυνηγών για θέματα θηραματοπονιας, παρότρυνση των κυνηγών για έργο και εξάλειψη της λαθροθηρίας. Οι σύλλογοι είναι πλέον υπεύθυνοι για τις πράξεις των μελών τους.

Ο νόμος του 1948 και ότι έχει σχέση μ' αυτόν δημιουργεί προϋποθέσεις για την προστασία άγριας πανίδας, για την ανάπτυξη του κυνηγετικού τουρισμού και την τεχνητή εκτροφή των θηραμάτων. Δίνεται έμφαση στην αξία των μικρών θηραμάτων και την εκτροφή αυτών όπως είναι ο φασιανός, η πέρδικα και η ημιάγρια πάπια. Οι σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον αλλά και στον τρόπο παραγωγής θηραμάτων, που έχουν σχέση με την τεχνολογική ανάπτυξη έθεσαν σε πρώτο επίπεδο οικολογικά θέματα στην θηραματοπονία.

Οι αλλαγές αυτές επέβαλαν νέα αντιμετώπιση στα θηραματοπονικά θέματα. Έτσι το 1982 έγινε δεκτός ένας νέος νόμος για την θηραματοπονία. Ο νόμος αυτός έχει απόλυτη σχέση με του προηγούμενους αλλά ο χαρακτήρας του έχει αλλάξει ριζικά αφού είναι περισσότερο νόμος προστασίας του περιβάλλοντος. Διατηρεί μέσα του τις παραδόσεις από τους προηγούμενους νόμους, βοηθάει την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη των θηραμάτων, τονίζει την σημασία του κυνηγετικού τουρισμού και καταδικάζει την λαθροθηρία. Αλλά και ο νόμος αυτός δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματα που έχουν σχέση με την μείωση του μικρού κυρίως θηράματος.

Οι πολιτικές και περιβαλλοντικές αλλαγές επιβάλουν την θέσπιση νέου νόμου, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να λύσει τα οικολογικά προβλήματα της εποχής μας, να εξασφαλίσει την θηραματοπονική ανάπτυξη, να προστατεύσει και να διατηρήσει την άγρια πανίδα και τέλος προβάλει την άσκηση ενός πολιτισμένου κυνηγιού ( Νικόλα Μπότεφ - Νίνο Νίνοφ 1992). Ο νόμος του 1982 έχει αλλάξει το 1997 και 1998. Αυτός ορίζει την οργάνωση, το σχεδιασμό και την διαχείριση της θηραματοπονίας, την φύλαξη και την χρήση των θηραμάτων και έχει σκοπό να υποστηρίξει την αύξηση των θηραματικών αποθεμάτων, εμπλουτισμό της πανίδας, διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στο περιβάλλον και την ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας. Νόμος για το κυνήγι και την προστασία των θηραμάτων (Αυτό που ισχύει τώρα) Δημοσιευμένος στην Εφημερίδα του Κράτους αρ. φύλου 78 στις 26.09. 2000, αλλαγές αρ. φύλου 26 στις 20.03.2001, αλλαγές αρ. φύλου 77 στις 09.08.2002, αλλαγές και προσθέσεις αρ. φύλου 79 στις 16.08.2002

ΜΕΡΟΣ Ι Ο νόμος αυτός ορίζει τις σχέσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ιδιοκτησία, την φύλαξη και την φυσική εκτροφή των θηραμάτων, την οργάνωση της θηραματοπονίας, το δικαίωμα της άσκησης θήρας και την εμπορικότητα των θηραμάτων και των θηραματικών προϊόντων. Το θήραμα στην Βουλγαρία είναι ιδιοκτησία του κράτους και διαχειρίζεται στις κυνηγετικές περιοχές με τον κανόνα του πληθυσμού (αποθέματα).

Η προστασία του θηράματος ως εθνικός πλούτος στοχεύει στην διατήρηση του γενετικού υλικού και την ποικιλότητα των ειδών, την αύξηση των θηραματικών αποθεμάτων, τον εμπλουτισμό της άγριας πανίδας και την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στο περιβάλλον.

Η προστασία των θηραμάτων είναι ο κύριος κανόνας για την οργάνωση της κυνηγετικής έκτασης και την διαχείριση της θηραματοπονίας, διαχείριση του θηραματικού πλούτου, των βιοτόπων του, οικοσυστήματα και χρήσεις, που γίνονται σε αυτά καθώς επίσης και την εξάσκηση στο δικαίωμα της άσκησης της θήρας. Η προστασία περιέχει δραστηριότητες της διαφύλαξης, φρούρησης και ελέγχου. Η οργάνωση της κυνηγετικής έκτασης, η διαχείριση της θηραματοπονίας και ο έλεγχος των θηραμάτων πραγματοποιείται από το υπουργείο γεωργίας και δασών. Θηράματα είναι όλα τα θηλαστικά και τα πτηνά - αντικείμενο θήρας, τα οποία ζουν ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον ή εκτρέφονται σε περιφραγμένες εκτάσεις με σκοπό την Θήρευση τους. Σύμφωνα με την εποχή και την έκταση της χώρας τα θηράματα χωρίζονται σε ενδημικά και αποδημητικά. Σύμφωνα με την βιολογία, τον τρόπο διαχείρισης και τον τρόπο Θήρευσης τα θηράματα χωρίζονται σε «μεγαλόσωμα» και «μικρόσωμα».

Ι) ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ: Α. Μεγάλα θηράματα

 • Ελάφι
 • Αρκούδα
 • Πλατώνι
 • Ζαρκάδι
 • Αγριογούρουνο
 • Αγριοκάτσικο
 • Μουφλόν
 • Βίσον (Βison bonasus)
 • Βos mutus Prezewalski
 • Capra ibex
 • Λύκος

  Β) Μικρά θηράματα

 • Λαγός
 • Σκίουρος
 • Τσακάλι
 • Αλεπού
 • Myocastor coypys
 • Αγριόγατα - Πετροκούναβο - Βρωμοκόναβο
 • Ασβός

  II) ΠΤΗΝΑ
  Α) Μεγαλόσωμα

 • Αγριόκουρκα - Αγριόγαλος

  Β) Μικρόσωμα

 • Κολχικός φασιανός
 • Κυνηγετικός φασιανός
 • Πεδινή πέρδικα
 • Ορεινή πέρδικα
 • Νησιώτικη πέρδικα
 • Ορτύκι
 • Φραγκόκοτα
 • Φάσα
 • Τρυγόνι
 • Δεκοχτούρα
 • Ασπρομετοπόχηνα
 • Πρασινοκέφαλη
 • Φλυαρόπαπια
 • Σαρσέλα
 • Κιρκίρι
 • Σφυριχτάρι
 • Χουλιαρόπαπια
 • Τσικνόπαπια
 • Κυνηγόπαπια
 • Σουβλόπαπια
 • Φαλαρίδα
 • Μπεκάτσα
 • Μπεκατσίνι
 • Ψαρώνι
 • Καρακάξα
 • Σταχτοκουρούνα
 • Κάργα

  2): Αντικείμενο θήρας είναι: Τα θηλαστικά και τα πτηνά που εισάγονται στην χώρα με σκοπό την Θήρευση τους.

  3): Αντικείμενο θήρας είναι: Τα άγρια (αδέσποτα) σκυλιά και οι γάτες στις κυνηγετικές περιοχές.

  Αντικείμενο θήρας δεν είναι: Τα θηλαστικά και τα πουλιά υπόλοιπα είδη, προστατευόμενα είδη, τα είδη που εκτρέφονται στους ζωολογικούς κήπους, τα είδη που εκτρέφονται σε φάρμες, μέχρι την στιγμή που θα αφεθούν ελεύθερα.

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ

  Το υπουργείο γεωργίας και δασών μέσου της Εθνικής Διαχείρισης Δασών (κρατικό όργανο) διοικεί και ελέγχει:

 • Ι.τις κυνηγετικές και θηραματικές οργανώσεις.
 • 2.την φύλαξη, παραγωγή, απελευθέρωση και την χρήση των θηραμάτων
 • 3.το δικαίωμα της άσκησης της θήρας και την ομαλή λειτουργία της
 • 4.την προώθηση και την προβολή του κυνηγετικού τουρισμού
 • 5. το εμπόριο των θηραμάτων και των θηραματικων προϊόντων
 • 6.την αξιοπιστία των θηραματικων διαχειριστικών σχεδίων
 • 7.την χρηματοδότηση των δράσεων των θηραματικων κρατικών σταθμών και τα των οργάνων του.

  Ιδρύεται Συμβούλιο Θήρας προς τον Εθνικό Οργανισμό Διαχείρισης Δασών ως βοηθητικό όργανο προς την Οργάνωση Κυνηγετικής Έκτασης, τη Διοίκηση της θηραματοπονίας, τη φύλαξη, την παραγωγή, απελευθέρωση και τη χρήση των θηραμάτων σε εθνικό επίπεδο. Ο υπουργός γεωργίας και δασών καθορίζει με απόφαση την σύσταση του Συμβουλίου Θήρας. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου θήρας είναι ο υφυπουργός αρμόδιος (με ειδικότητα σπουδών στη θηραματοπονία) γεωργίας και δασών.

  Οι περιφερικές διοικήσεις των δασών πραγματοποιούν δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 στις περιοχές δράσεις τους, με εξαίρεση των περιοχών δράσεως των κρατικών θηραματοπονικών σταθμών στις οποίες γίνονται δράσεις σύμφωνα με την δασική και θηραματοπονική διαχειριστική. Ο διευθυντής της Εθνικής Διοίκησης (και Διαχείρισης) Δασών με απόφαση του ιδρύει συμβούλια θήρας προσκείμενα στις Περιφερειακές Διοικήσεις (Διευθύνσεις) Δασών με σκοπό την λύση των προβλημάτων θήρας στις αντίστοιχες περιοχές.

  Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου θήρας είναι ο περιφερειακός διευθυντής δασών και μέλη του συμβουλίου: εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εσωτερικών Υποθέσεων, η περιφερειακή Εποπτεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και των Υδάτων, εκπρόσωποι κυνηγετικών οργανώσεων και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς ή μεμονωμένοι χρήστες. Τα κρατικά δασαρχεία (δασικές υπηρεσίες) και οι κρατικοί θηραματοπαραγωγικοί (θηραματοπονικοί) σταθμοί έχουν αντικείμενο δράσης τους όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 14 καθώς επίσης και την συνεχή φύλαξη των θηραμάτων στις περιοχές δράσεις τους .

  Δημιουργούνται επιτροπές για την θηραματοπονία προς τις κρατικές δασικές υπηρεσίες και κραπκούς θηραματοπονικούς σταθμούς σαν βοηθητικά ενημερωτικά και συμβουλευτικά όργανα σε υποθέσεις (ερωτήματα) που έχουν σχέση με την οργάνωση των θηραματικών εκτάσεων, τη διοίκηση των κρατικών θηραματοπονικών μονάδων και την διαχείριση των θηραμάτων. Ο διευθυντής της περιφερειακής Διεύθυνσης Δασών επικυρώνει με απόφαση του την στελέχωση της επιτροπής βάση του νόμου, στην οποία μπορούν να είναι : εκπρόσωποι της κρατικής δασικής υπηρεσίας, των κρατικών θηραματοπαραγωγικών σταθμών αλλά και άλλα άτομα όπως ειδικοί θηραματοπονίας, ιδιοκτήτες δασικών και μη εκτάσεων κ.α Ο πρόεδρος της επιτροπής θηραματοπονίας (θηραματοοικονομίας) που είναι ο διευθυντής της κρατικής δασικής υπηρεσίας, μπορεί να προσελκύσει ή να προτείνει (για την επιτροπή) και άλλους επιστήμονες και αντιπροσώπους ιδιοκτητών δασικών και μη εκτάσεων.

  Ο υπουργός γεωργίας και δασών εκδίδει «οδηγό διαχείρισης, οργάνωσης και δράσεων» για τα εκτελεστικά κρατικά όργανα και φορείς. Ο διευθυντής της περιφερειακής Διεύθυνσης Δασών ορίζει προέδρους στους κρατικούς θηραματοπονικούς σταθμούς, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την λειτουργία των σταθμών βάση του νόμου περί δασών.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ

  Το δικαίωμα άσκησης θήρας περιλαμβάνει: α) το δικαίωμα για κυνήγι, β) τη χρήση των θηραμάτων, γ) χρήση των θηραματικών τροπαίων δ) χρήση των θηραματικών προϊόντων. Με το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται και η υποχρέωση για την προστασία των θηραμάτων. Το δικαίωμα της άσκησης θήρας έχουν οι ενήλικες βούλγαροι πολίτες, που έχουν περάσει με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις σε θέματα: α) θηραματοπονίας (γνώση τις βιολογίας των θηραμάτων κ.α), β) νομοθεσίας περί θήρας (νομικό πλαίσιο, ρυθμιστική κ.α), γ) θέματα εκτροφής θηραμάτων, δ) διαχείρισης, χρήσης και προστασίας των θηραμάτων, ε) τρόπους, μέσα και μεθόδους Θήρευσης, στ) γνώσεις οπλουργίας και κυνηγετική σκοποβολή, ζ) κυνηγετική κυνολογία, η) ασθένειες θηραμάτων και ζωοανθροπονώσων, ι) πρώτες βοήθειες.

  Οι εξετάσεις περνούν από επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση του υπουργού γεωργίας και δασών ή εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο. Η επιτροπή εκδίδει επικυρωμένο αποδεικτικό σε όλους όσους πέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα στις εξετάσεις. Οι θηροφύλακες και δασοφύλακες, όπως και άλλα υποχρεούμενα για την προστασία και τη φύλαξη πρόσωπα μπορούν να εξασκούν την θήρα, αλλά σε περιοχές που δεν είναι στην αρμοδιότητα τους για φύλαξη (δηλαδή σε άλλες περιοχές).

  Για την άσκηση της θήρας εκδίδεται αποδεικτικό - «εισιτήριο θήρας» το οποίο είναι προσωπικής χρήσης και τα δικαιώματα από αυτό δεν μπορούν να περάσουν σε άλλο άτομο. Το «εισιτήριο θήρας» εκδίδεται από τη κρατική δασική υπηρεσία ή τη κρατική θηραματοπονική υπηρεσία (σταθμός) στις κατά τόπους περιοχές, όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει τον τόπο διαμονής, το σχετικό έγγραφο από τις εξετάσεις και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι πληρωμένοι όλοι οι κρατικοί του φόροι και πως δεν έχει καταδικαστεί ή να εκκρεμεί για παρανομία. Το «εισιτήριο θήρας» είναι έγγραφο επικυρωμένο από τον υπουργό γεωργίας και δασών και επικυρώνεται κάθε ημερολογιακό έτος στο αντίστοιχο δασαρχείο ή την κρατική υπηρεσία θήρας, υπό τους όρους και την σειρά σύμφωνα με την οποία ορίζει ο νόμος.

  Τα πρόσωπα που δεν έχουν επικυρώσει το ειδικό «εισιτήριο θήρας» για το νέο ημερολογιακό έτος, δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα θήρας κατά την διάρκεια του έτους. Στα πρόσωπα που δεν έχουν επικυρώσει το ειδικό «εισιτήριο θήρας» για τρία συνεχόμενα έτη γίνεται αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης της θήρας. Οι κρατικές δασικές υπηρεσίες και οι κρατικές θηραματοπονικές υπηρεσίες δημοσιεύουν λίστα με τα ονόματα των δικαιούχων άσκησης θήρας κάθε έτους επικυρωμένη από τον υπουργό γεωργίας και δασών.

  Τα πρόσωπα (άτομα) που έχουν πανεπιστημιακό ή και μέχρι μέσης εκπαίδευσης επίπεδο γνώσεων και διδαχθήκανε κατά την διάρκεια της φοίτησης τους το μάθημα της «θηραματοπονίας» δεν υπόκεινται σε θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτησης άσκησης θήρας.

  Το εθνικό διοικητήριο δασών εκδίδει στους αλλοδαπούς ειδικό «εισιτήριο θήρας»:

 • 1. Σε εκπρόσωπους διπλωματικών υποθέσεων - αφού πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.
 • 2. Σε ξένους, όπου ζουν πολύ καιρό στη χώρα μετά από γραπτές και θεωρητικές εξετάσεις ή την υποβολή της κυνηγετικής τους άδειας που έχουν θεωρημένη από την χώρα όπου προέρχονται και την έγκριση του υπουργού εσωτερικών υποθέσεων για την μεταφορά και την χρήση κυνηγετικού όπλου.
 • 3. Για τους αλλοδαπούς με μικρή διάρκεια παραμονής στη χώρα για την διάρκεια ενός μήνα μετά από κατάθεση της επικυρωμένης άδειας θήρας από την χώρα όπου κατάγεται.

  Το δικαίωμα ομαδικής Θήρευσης έχουν τα πρόσωπα που έχουν άδεια άσκησης θήρας και εξάσκηση πάνω από δύο χρόνια και επιτυχημένη εξέταση από ειδική επιτροπή όπου έχει συσταθεί από τον διευθυντή δασών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι αρχηγοί (επικεφαλής) της κυνηγετικής ομάδας είναι άτομα που έχουν άδεια θήρας και έχουν τελειώσει ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης και αριστεύσανε τις ειδικές εξετάσεις για την προετοιμασία και την άσκηση θήρας.

  Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από επιτροπή με απόφαση του Διευθυντή (διαχειρίσεις) δασών. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται επικυρωμένο (αποδεικτικό) έγγραφο από τον υπουργό γεωργίας και δασών. Η σειρά και ο τρόπος για το δικαίωμα της άσκησης της θήρας από την κυνηγετική ομάδα και τον επικεφαλή αυτής ορίζεται από τον κανόνα εφαρμογής του νόμου (νομικό έγγραφο που συσχετίζεται με το νόμο) Για την διεξαγωγή των εξετάσεων που ορίζει ο νόμος, για την απόκτηση «εισιτηρίου θήρας» όπως και για την επικύρωση του καταβάλλεται χρηματικό ποσό για φόρους της τάξης που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

  Τα πρόσωπα που έχουν κλείσει το 62 δεύτερο έτος της ηλικίας τους πληρώνουν το προβλεπόμενο ποσό με έκπτωση 50 % και τα άτομα με ειδικές ανάγκες απαλλάσσονται εξολοκλήρου από την καταβολή χρηματικού ποσού για την άσκηση της θήρας. Οι βούλγαροι πολίτες που ασκούν την θήρα υποχρεούνται να ενταχθούν σε κυνηγετικές οργανώσεις (συλλόγους) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τους για την προστασία και βελτίωση των θηραματικών πόρων στην περιοχή όπου εντάσσονται.

  Ο μέγιστος αριθμός κυνηγών σε περιοχή δράσεις μιας κρατικής δασικής υπηρεσίας (δασαρχείο) ή σε ένα κρατικό θηραματικό φορέα ορίζεται με απόφαση από τον υπουργό γεωργίας και δασών με βάση της προτινόμενης νόρμας για την κυνηγετική έκταση των 75 εκταρίων ανά κυνηγό και την κατάσταση του θηραματικού πλούτου και τον αριθμό των κυνμηγών. Για την ίδρυση κυνηγετικού φορέα (ή οργάνωση) είναι απαραίτητη η συμφωνία τουλάχιστον 20 κυνηγών. Οι κυνηγετικές αυτές οργανώσεις υπάγονται στη κρατική δασική υπηρεσία και παράλληλα στον κρατική θηραματοπονικό σταθμός.

  Η υποβολή εγγράφων προς έγκριση από τις παραπάνω υπηρεσίες προϋποθέτει:

 • 1.λίστα μελών της οργάνωσης
 • 2.πρωτόκολλο από την γενική συνέλευση της οργάνωσης

  Τα πρόσωπα που είναι μέλη των κυνηγετικών οργανώσεων με τους τοπικούς θηραματοπονικούς σταθμούς έχουν σκοπό δράσεως την φύλαξη και προστασία, την διαχείριση και την παραγωγή καθώς και την νόμιμη χρήση των θηραμάτων. Ο Κυνηγετικός Διασυλλογικός Οργανισμός της ευρύτερης περιοχής (πολλοί σύλλογοι) καθοδηγεί και οργανώνει τις δράσεις των κυνηγετικών συλλόγων προς την παραγωγή την διαχείριση τη φύλαξη και την χρήση των θηραμάτων στην κυνηγετική περιοχή.

  Ο Κυνηγετικός Διασυλλογικός Οργανισμός (όχι η κυνηγετική ομοσπονδία) εκπροσωπεί και προφυλάσσει τα δικαιώματα των κυνηγών στους αντίστοιχους δημόσιους και δημοτικούς οργανισμούς. Οι κυνηγετικές οργανώσεις (σύλλογοι κ.α) είναι νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το νόμο και τη σειρά για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι Κυνηγετικοί Διασυλλογικόι Οργανισμοί βάση σχετικού νόμου μπορούν να ιδρύσουν καλοπροαίρετα περιφερικές κυνηγετικές οργανώσεις (Κυνηγετικές Ομοσπονδίες) και την Εθνική Κυνηγετική Οργάνωση (Συνομοσπονδία)

  Η κυνηγετική συνομοσπονδία είναι αυτός ο κυνηγετικός οργανισμός ο οποίος ενώνει όλους τις κυνηγετικές οργανώσεις, και ο αριθμός των μελών του είναι περισσότερος από το μισό του συνολικού αριθμού των κυνηγών της χώρας που έχουν δικαίωμα άσκησης θήρας.

  Οι Κυνηγετικές Διασυλογικές Οργανώσεις είναι νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το νόμο και τη σειρά για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο Εθνικός Διασυλλογικός Οργανισμός (Συνομοσπονδία) εκπροσωπεί τους κυνηγούς και διαφυλάσσει τα ενδιαφέροντα τους σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο όπως επίσης πραγματοποιεί δράσεις σε σχέση με την κυνηγετική εκπαίδευση, την βελτίωση της κυνηγετικής κουλτούρας των μελών της, την προβολή της κυνηγετικής δραστηριότητας, την συνεργασία και την βοήθεια για την προστασία και διαφύλαξη των οικοσυστημάτων και τον εμπλουτισμό των θηραμάτων.

  Πρόσωπα εκπρόσωποι κυνηγετικών οργανώσεων δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε εμπορικού συλλόγους και άλλα πρόσωπα δικαίου που εντάσσονται στον νόμο του εμπορίου. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να πάρουν μέρος σε εμπορικούς συλλόγους χωρίς το δικαίωμα .της μη καταβολής χρηματικού ποσού σε αυτούς. Το κέρδος από τις εμπορικές συναλλαγές των προσώπων αυτών καταβάλλεται εξολοκλήρου για τις ανάγκες των κυνηγετικών οργανώσεων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

  Η διαχείριση των θηραμάτων περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που αφορούν την φύλαξη, την προστασία, τον εμπλουτισμό της ποικιλότητας των ειδών, τη βελτίωση των βιοτόπων και την ομαλή αναπαραγωγή των θηραμάτων. Επίσης την εξασφάλιση του βιολογικού ελαχίστου, την εξασφάλιση των επιτρεπτών θηραματικών αποθεμάτων και την εξασφάλιση ταυτόχρονα της ορθολογικής και αειφορικής χρήσης από την άσκηση της θήρας. Ο θηραματικός πλούτος της χώρας διαχειρίζεται από τους κρατικούς θηραματοπονικούς σταθμούς (Θηραματοπονεία), τα κρατικά δασαρχεία, από πρόσωπα που ορίζει το άρθρο 11 και τους κυνηγετικούς φορείς όπως ορίζεο το άρθρο 30 και οι διατάξεις του.

  Οι κρατικοί φορείς και τα πρόσωπα που ορίζει το άρθρο 11 διαχειρίζονται τον θηραματικό πλούτο σε ορισμένες θηραματικές περιοχές ή και εγκαταστάσεις με σκοπό την πιλοτική διαχειριστική. Οι κρατικές δασικές υπηρεσίες διαχειρίζονται τα θηράματα σε καθορισμένες με απόφαση του διευθυντή εθνικής δασονομίας σε δάση και θηραματοπονικές περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 10 και καθορισμένες εγκαταστάσεις με σκοπό την πιλοτική διαχειριστική στις περιοχές δράσεις τους. Οι κρατικές δασικές υπηρεσίες διαχειρίζονται τα θηράματα με συμφωνητικό και σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς φορείς και με κάποιους περιορισμούς. Οι συνθήκες του συμφωνητικού ορίζονται από τον οδηγό εφαρμογής του νόμου.

  Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα θηράματα βάση του νόμου είναι υποχρεωμένα να:

 • Ι.οργανώνουν και να πραγματοποιούν την συμπληρωματική ολοκληρωμένη διατροφή των θηραμάτων.
 • 2.κατασκευάσουν και να διατηρήσουν ειδικές για κάθε περίπτωση βάσεις τροφοδοσίας (παροχής τροφής) θηραμάτων
 • 3.κατασκευάσουν θηραματοπονικές εγκαταστάσεις
 • 4.ρυθμίζουν τον αριθμό των θηραμάτων
 • 5.παίρνουν μέρος στην απογραφή των θηραμάτων
 • 6.προστατεύουν και να φυλάγουν τα θηράματα Η κατασκευή θηραματοπονικών εγκαταστάσεων σε δασικές και άλλου τύπου εκτάσεις, ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων, γίνεται μετά από συμφωνητικό που τηρεί το διαχειριστικό-κατασκευαστικό πλάνο.

  Για την εκτροφή των θηραμάτων κατασκευάζονται και διατηρούνται βάσεις σύμφωνα με τις συνθήκες και τη σειρά που ορίζει ο οδηγός εφαρμογής του νόμου. Οι εκτάσεις που προορίζονται για την κατασκευή βάσης τροφοδοσίας θηραμάτων παραχωρούνται από τον κρατικό γεωργικό-δασικό μηχανισμό. Για τη διατήρηση της οικολογικής ποικιλότητας και την σταθερή ανάπτυξη των πληθυσμών, όταν κριθεί αναγκαίο γίνεται ρύθμιση των πληθυσμών κάποιων ειδών θηραμάτων με τις συνθήκες και την σειρά που ορίζει ο οδηγός εφαρ μογής του νόμου.

  Τα άγρια καν τα αδέσποτα σκυλιά και γάτες στις θηραματοπονικές περιοχές εξοντώνονται. Ο εγκλιματισμός και επαναεκλιματισμός των θηραμάτων στη χώρα πραγματοποιείται με μακροπρόθεσμα προγράμματα, σύμφωνα με το υπουργείο περιβάλλοντος και υδάτων και με την έγκριση του Διευθυντή Εθνικής Διοίκησης Δασών. Η απελευθέρωση των θηραμάτων γίνεται για την «ανανέωση του αίματος», απόκτηση άγριου ενστίκτου, διατήρηση της ποικιλότητας των ειδών και το ετήσιο κυνήγι σύμφωνα με το πρόγραμμα, με την έκκριση του Διευθυντή Εθνικής Διοίκησης Δασών με τις συνθήκες και την σειρά που ορίζει ο οδηγός εφαρμογής τουνόμου. Η απελευθέρωση και η χρήση των θηραμάτων γίνονται υπό τον έλεγχο των κρατικών δασικών υπηρεσιών, των κρατικών θηραματοπονικών σταθμών και τις κυνηγετικές οργανώσεις.

  Για την Θήρευση των απελευθερωμένων θηραμάτων (για το κυνήγι) γίνεται συμπληρωματικό σχέδιο χρήσης, και τα πρόσωπα που συνδράμανε στην εκτροφή τους απαλλάσσονται από κάθε χρηματικό ποσό για την χρήση του. Η κτηνιατρική περίθαλψη και αντιμετώπιση των ασθενειών στα θηράματα σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται από εξειδικευμένα όργανα του υπουργείου γεωργίας και δασών, την εθνική κτηνιατρική υπηρεσία και την εθνική δασική υπηρεσία. Ο υπουργός γεωργίας και δασών εκδίδει οδηγό εκτροφής των θηραμάτων σε συνθήκες φάρμας ή ημιελευθέρας εκτροφής. Η προφύλαξη των θηραμάτων γίνεται με την έγκριση από τον υπουργό γεωργίας και δασών κρατικό προφυλακτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τον νόμο που αφορά την κτηνιατρική δράση.

  Ο διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας δασών ιδρύει τμήμα εθνικής επιστημονικής έρευνας προς την θηραματοπονία, βιολογία και ασθένειες των θηραμάτων, το οποίο είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο. Η εθνικός επιστημονικό-ερευνητικός σταθμός θηραματοπονίας, βιολογίας και ασθενειών των θηραμάτων είναι εξειδικευμένο όργανο για επιστημονική έρευνα, διαγνωστική έρευνα και έχει καθοδηγητικό ρόλο σε:

 • Ι.θηραματοπονία, βιολογία, τεχνολογία και τεχνογνωσία εκτροφής και αναπαραγωγής θηραμάτων,
 • 2.ασθένειές και παρακολούθηση (ΐηοηΐίοπηξ) στην σταθερή ανάπτυξη των θηραμάτων και την ζώοπροφυλαξη Η σύνθεση και η σειρά για την πραγματοποίηση της δράσης του εθνικού επιστημονικού ερευνητικού σταθμού θηραματοπονίας, βιολογίας και αντιμετώπισης ασθενειών ορίζονται από οδηγό που έχει εκδώσει ο διευθυντής εθνικής υπηρεσίας δασών.

  ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

  Η χρήση των θηραμάτων πραγματοποιείται μέσο της άσκησης της θήρας. Η άσκηση της θήρας περιλαμβάνει το κυνήγι, την θανάτωση, την σύλληψη, την δίωξη και τον τραυματισμό των θηραμάτων, όπως και το πάρσιμο, την μεταφορά, το κρύψιμο, την μεταφορά τραυματισμένου ή σκοτωμένου θηράματος ή μέρος αυτού και την περισυλλογή και την μεταφορά αυγών από πουλιά. Κυνήγι θεωρείται και η παραμονή ή η κίνηση προσώπου εκτός κατοικημένης περιοχής με κυνηγετικό όπλο «λυμένο» εκτός θήκης, ανεξάρτητα αν είναι γενάτο (από σφαίρες) ή όχι. Η άσκηση της θήρας γίνεται από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων. Στα μεγαλόσωμα θηράματα η Θήρευση γίνεται από ένα άτομο σύμφωνα με την μέθοδο της επιλεκτικής Θήρευσης. Με εξαίρεση το αγριογούρουνο όπου επιτρέπεται και το ομαδικό κυνήγι.

  Στα μικρόσωμα ενδημικά και αποδημητικά θηράματα, η θήρα ασκείται ατομικά και ομαδικά. Η θήρευση των αρπάγων γίνεται ατομικά, ομαδικά, μέσου οργανωμένων εξορμήσεων και κατά την διάρκεια Θήρευσης άλλων θηραμάτων. Κυνηγετικές οργανωμένες εξορμήσεις γίνονται από πρόσωπα που διαχειρίζονται τον θηραματικό πλούτο και με την έγκριση από την τοπική αυτοδιοίκηση ή από την εθνική θηραματοπονική κτηνιατρική υπηρεσία. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η ενέργεια εκδίδεται απόφαση από τον διευθυντή της κρατικής δασικής υπηρεσίας (Δασάρχη) ή τον διευθυντή του κρατικού θηραματοπονικού σταθμού με την έγκριση και συμφωνία από την αντίστοιχη δασική κρατική υπηρεσία της περιφέρειας.

  Για κάθε θηραματοπονική περιφέρεια κάθε χρόνο πραγματοποιείται σχέδιο χρήσης θηραμάτων. Το γενικό πλάνο για την χρήση των θηραμάτων της χώρας εγκρίνεται από τον υπουργό γεωργίας και δασών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο που έχει προταθεί από την εθνική δασική υπηρεσία.Το πλάνο χρήσης θηραμάτων σους κρατικούς θηραματοπονικούς σταθμούς και άλλες εκτάσεις που ορίζονται από τα άρθρο 11 του νόμου εγκρίνεται από τον γενικό διευθυντή εθνικής δασικής υπηρεσίας. Το πλάνο χρήσης των υπολοίπων θηραματοπονικών περιοχών εγκρίνεται από τον διευθυντή της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας μετά από πρόταση του δασάρχη της περιοχής.

  Το πλάνο χρήσης των απελευθερωμένων θηραμάτων εγκρίνεται από τον δασάρχη της περιοχής. Τα πλάνα χρήσης θηραμάτων σχεδιάζονται από πρόσωπα που ορίζει το άρθρο 34-(Ο θηραματικος πλούτος της χώρας διαχειρίζεται από τους κρατικούς θηραματοπονικους σταθμούς (Θηραματοπονεία), τα κρατικά δασαρχεία, από πρόσωπα που ορίζει το άρθρο 11 και τους κυνηγετικούς φορείς όπως ορίζει το άρθρο 30 και οι διατάξεις του.). Οι συνθήκες και όλα όσα αφορούν το πλάνο χρήσης θηραμάτων αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του νόμου. Όλα όσα αφορούν την οργάνωση και το σχεδιασμό του κυνηγετικού τουρισμού φέρονται με σημασία και σειρά στον οδηγό εφαρμογής του νόμου. Η άσκηση της θήρας στις περιοχές δράσεις των κρατικών θηραματοπονικών σταθμών για επιταχυνώμενη θηραματοπονική ανάπτυξη από τις κρατικές δασικές υπηρεσίες πραγματοποιείται σύμφωνα με την οργάνωση του κυνηγετικού τουρισμού.

  Η επιλεκτική και υγειονομική Θήρευση, όπως και η Θήρευση των αρπάγων στους κρατικούς θηραματοπονικους σταθμούς, θηρατοπονικες βάσεις και εγκαταστάσεις ταχείας ανάπτυξης θηραμάτων, διαχειριζόμενα από τα δασαρχεία πραγματοποιείται από προσωπικό τους ή από πρόσωπα με αναγνωρισμένη εμπειρία όπως ορίζει το άρθρο 26 και 27 ή ακόμη και από τον οργανισμό κυνηγετικού τουρισμού. Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τον θηραματικό πλούτο της χώρας, πληρώνουν ετήσιο χρηματικό ποσό χρήσης της. Τα χρονικά όρια, οι συνθήκες και η σειρά για τον καθορισμό του μεγέθους της ετήσιας συνδρομής για την χρήση των θηραμάτων ορίζονται από τον οδηγό εφαρμογής του νόμου.

  Τα χρονικά όρια, οι μέρες, οι μέθοδοι και η νόρμα για την άσκηση της θήρας ορίζονται από τον οδηγό εφαρμογής του νόμου. Σε εξάρτηση με την βιολογική ανάπτυξη των θηραμάτων, τις καταστροφές που προκαλεί και την περιγραφή της κατάστασης, υ υπουργός γεωργίας και δασών με πρόταση από τον διευθυντή εθνικής δασικής υπηρεσίας ή του γενικού διευθυντή της εθνικής κτηνιατρικής υπηρεσίας και με την συμφωνία του υπουργού περιβάλλοντος και υδάτων, με απόφαση αλλάζει τα όρια της κυνηγετικής περιόδου, ρυθμίζει τον αριθμό των θηραμάτικών αποθεμάτων, όπως επίσης περιορίζει ή απαγορεύει την θήρα μερικών ειδών θηραμάτων. Για την ρύθμιση του αριθμού των θηραμάτικών αποθεμάτων κάποιων ειδών άγριων ζώων και με περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης εξασφαλίζονται χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η άσκηση της θήρας με σκοπό την επιστημονική έρευνα επιτρέπεται από τον διευθυντή εθνικής δασικής υπηρεσίας κατά την διάρκεια όλου του χρόνου υπό τις προϋποθέσεις του οδηγού εφαρμογής του νόμου.

  Η ρύθμιση του αριθμού των ατόμων των προστατευόμενων και άλλων ειδών ζώων επιτρέπεται με άδεια από τον διευθυντή εθνικής δασικής υπηρεσίας μετά από έγκριση του υπουργού περιβάλλοντος και υδάτινων πόρων. Ο θηρευτής, που έχει καρπωθεί μεγαλόσωμο θήραμα, το σημειώνει (σφραγίζει) με υλικό που έχει πάρει εκ των προτέρων από το δασαρχείο ή την θηραματοπονική κρατική υπηρεσία. Η άσκηση της θήρας γίνεται με λειόκανο ή ραβδωτό πυροβόλο κυνηγετικό όπλο. Κυνηγετικό όπλο είναι εκείνο το όπλο που έχει κατασκευαστεί για την άσκηση της θήρας και ανταποκρίνεται σε όλες τις τεχνολογικές απαιτήσεις για την αποφυγή κινδύνου. Την άδεια για την αγορά, μεταφορά και φύλαξη κυνηγετικού όπλου και βλημάτων (σφαίρες) εκδίδεται από τα όργανα του υπουργείου εσωτερικών υποθέσεων σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου για τον έλεγχο στα εκρηκτικά υλικά, πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

  Η επιλεκτική Θήρευση γίνεται με ραβδωτό όπλο ή λειόκανο με μονόβολο (βλήμα). Το δικαίωμα κατοχής, μεταφοράς και χρήσης κυνηγετικού όπλου έχουν μόνο τα πρόσωπα του άρθρου 26. Κατά την διάρκεια της θήρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυνηγετικοί σκύλοι. Οι ράτσες και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κυνηγετικοί σκύλοι οι απαιτήσεις για την χρήση τους και η σειρά για την διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων ορίζονται από τον υπουργό γεωργίας και δασών.

  Η ρύθμιση μερικών ειδών θηράματος, όπως και η διαχείριση ζωντανού θηράματος μπορεί να γίνει και με άλλα κατάλληλα μέσα υπό τους όρους και την σειρά που ορίζει ο οδηγός εφαρμογής του νόμου. Για την άσκηση της θήρας εκδίδεται γραπτή άδεια σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την σειρά, που ορίζει ο οδηγός εφαρμογής του νόμου μετά από καταβολή χρηματικού ποσού για την έκδοση του, που ορίζει το υπουργικό συμβούλιο. Οι άδειες θήρας είναι σε βιβλιάριο, επικυρωμένο από τον υπουργό γεωργίας και δασών, και υπόκεινται σε έλεγχο από τα δασαρχεία και τους θηραματοπονικούς κρατικούς σταθμούς.

  Στην άδεια θήρας αναγράφονται τα ονόματα των κυνηγών, τα νούμερα των «κυνηγετικών εισιτηρίων», ο τρόπος, η ημερομηνία και το μέρος θήρευσης, το είδος και ο αριθμός της ; άδεις Θήρευσης και το όνομα του αρχηγού της ομάδας όταν πρόκειται για ομαδικό κυνήγι. Το σκοτωμένο θήραμα, το δέρμα του και τα τρόπαια ανήκουν στον θηρευτή, ο οποίος τα απόκτησε τηρώντας τις συνθήκες, που ορίζει ο νόμος για την διαχείριση των θηραμάτων.

  Οι συνθήκες καν η σειρά για την εγγραφή στα μητρώα και τον έλεγχο για το καρπωμένο θήραμα ορίζονται από τον οδηγό εφαρμογής του νόμου. Τα θηραματικά τρόπαια καταγράφονται σε μητρώα κρατικών δασικών υπηρεσιών (δασαρχείο) ή κρατικών θηραματοπονικών σταθμών κατά μέρος θήρευσης και σε συχνότητα ανά μήνα. Τα μη εγγεγραμμένα θηραματικά τρόπαια κατάσχονται για λογαριασμό του κράτους. Τα θηραματικά τρόπαια αξιολογούνται από συμβούλιο αξιολόγησης, συγκροτημένο με απόφαση του διευθυντή εθνικής υπηρεσίας δασών. Για την εγγραφή στα μητρώα και την αξιολόγηση των θηραματικών τροπαίων καταβάλεται χρηματικό ποσό που ορίζει το υπουργικό συμβούλιο. Τα πρόσωπα, που βρήκαν και πήραν (από το έδαφος) κέρατα από άγριο ζώο, τα παραδίδουν στο κρατικό δασαρχείο της περιοχής τους ή στους κρατικούς θηραματοπονικούς σταθμούς. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν τα τρόπαια που βρήκαν μετά από καταβολή χρηματικού ποσού που ορίζει το υπουργικό συμβούλιο.

  Απαγορεύεται το κυνήγι σε :

 • 1 . φυτώρια, θηραματικούς σταθμούς και ιχθυοτροφεία.
 • 2. πειραματικές εκτάσεις και περιοχές συλλογής σπόρων για σποροπαραγωγή.
 • 3. λιβάδια - μέχρι το θέρος τους.
 • 4. φυτώρια αμπελιού
 • 5. αμπελώνες - από τις πρώτες ενέργειες για την καλλιέργεια τους μέχρι την συγκομιδή τους.
 • 6. λαχανοκηπευτικές και φρουτοπαραγωγικές εκτάσεις - μέχρι την συγκομιδή.
 • 7. σιταρώνες - από 1 Απριλίου μέχρι τον θέρος
 • 8. ορυζώνες - από 15 Μαρτίου μέχρι την συγκομιδή.

  Κατά την διάρκεια της θήρας απαγορεύεται η εφαρμογή και η χρήση των παρακάτω μεθόδων και υλικών:

 • 1. Πυροβόλα όπλα, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 56, τόξα και σφεντόνες,
 • 2. Παγίδες, θηλιές, δίχτυα, κόλες, σκαμμένους (λάκκους), εάν χρησιμοποιηθούν για μη επιλεκτική θήρευση ή για θανάτωση,
 • 3. Δηλητήρια ή ουσίες ύπνωσης καθώς επίσης και δολώματα με τέτοιες ουσίες
 • 4. Ηλεκτρικές ακουστικοπαραγωγικές συσκευές και τεχνίτες πυγές φωτισμού, όπως και μέσα φωτισμού του στόχου,
 • 5. Ηλεκτρικές συσκευές, ικανές να σκοτώσουν ή να ζαλίσουν (τα θηράματα),
 • 6. Κάτοπτρα ή άλλα εκτυφλωτικά αντικείμενα,
 • 7. Ζωντανά ζώα, ως παραπλάνηση
 • 8. Εκρηκτικές ύλες, αέρια και καπνογόνα
 • 9. Εξοπλισμός για νυχτερινή βολή, που περιέχουν ηλεκτρονικό τηλεσκόπιο ή μεγεθύνουν τον στόχο.
 • 10. Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα
 • 11. Ιπτάμενα αντικείμενα
 • 12. Κυνηγετικά εκπαιδευμένα πουλιά (γεράκια) και άλλα αρπακτικά, ανεξάρτητα από το είδος και την καταγωγή τους, όπως και λαγωνικά,
 • 13. Μηχανοκίνητα πλεούμενα αντικείμενα, τα οποία κινούνται με ταχύτητα άνω των 5 χιλ. / ώρα και στην Μουροθάλασσα άνω των 18 χιλ. / ώρα.

  ΘΗΡΑΜΑΤΑ

  Ευγενές Ελάφι και Πλατόνι -Αρσενικά και Μικρά
  Θηλυκά

  Ζαρκάδι -Αρσενικά -Επιλεκτικά -Θηλυκά και Μικρά

  Αγριογούρουνο Ατομικό Κυνήγι: -Αρσενικά
  Θηλυκά, Μικρά,Ενός έτους, Δύο ετών γουρούνια Ομαδικό Κυνήγι:

  Αγριοκάτσικο Αρσενικά
  Θηλυκά

  Αρκούδα -(Από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθ. 41 του 2003) -Αιμοφόρα Αρκούδα ("Στρούβνιτσα")

  Μουφλόν -Αρσενικά ώριμα για τα τρόπαια -Αρσενικά
  και Θηλυκά

  Μουφλόν Αρσενικά ώριμα για τα τρόπαια
  Αρσενικά και Θηλυκά

  Βίσον (Βίδοη -Αρσενικά
  Θηλυκά και Μικρά

  Βοs mutus prezewallski Αρσενικά
  θηλυκά και Μικρά

  Capra Ibex-Αρσενικά
  Θηλυκά

  Λύκος και Τσακάλι

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΡΑΣ

  Από 1 Σεπτέμβρη έως 31 Ιανουαρίου

  Από 1 Οκτώβρη έως 31 Δεκεμβρίου

  Από 1 Μαΐου έως 30 Οκτώβρη
  Από 1 Σεπτέμβρη έως 30 Οκτώβρη

  Όλο το χρόνο
  Από 1 Σεπτέμβρη έως 30 Δεκεμβρίου Από 1 Οκτώβρη έως 30 Δεκεμβρίου

  Από 1 Σεπτέμβρη έως 30 Απριλίου
  Από 1 Σεπτέμβρη έως 31 Ιανουαρίου


  Όλο το χρόνο  Ολο το χρόνο

  Από 1 Σεπτέμβρη έως 31 Ιανουαρίου

  Ολο το χρόνο
  Από 1 Σεπτέμβρη έως 31 Ιανουαρίου

  Όλο το χρόνο
  Από 1 Σεπτέμβρη έως 31 Δεκεμβρίου

  Ολο το χρόνο
  Από 1 Σεπτέμβρη έως 30 Οκτωβρίου

  Από 1 Σεπτέμβρη έως 31 Μαΐου
  Από 1 Σεπτέμβρη έως 31 Δεκεμβρίου

  Όλο το χρόνο

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ

  ΕΠΑΝΩ-UP

  © Giorgio Peppas