Welcome in Greece Welcome in Greece

 

Welcome in GreeceΑρχικήInitial ΠίσωBack

Θετική ήταν η παρέμβαση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ για την άρση των προστίμων στους δύο κυνηγούς που μετέφεραν τα σκυλιά τους ...!!!
.


Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης από την πρώτη στιγμή, παρενέβη δραστικά στο περιστατικό που αφορά την ταλαιπωρία δύο κυνηγών που τους επιβλήθηκαν εξοντωτικά πρόστιμα 2.700 ευρώ, για δήθεν παράβαση του Ν. 4039/2012.

Μετά από ενδελεχή εξέταση όλων των στοιχείων, αλλά και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, η νομική υπηρεσία της ΚΟΜΑΘ κατάρτισε ολοκληρωμένη νομική γνωμοδότηση, με βάση τα πραγματικά περιστατικά. Κατόπιν της εξουσιοδότησης των δύο κυνηγών προς τη Νομική Σύμβουλο της Ομοσπονδίας κατατέθηκαν τρία εμπεριστατωμένα υπομνήματα παρουσιάζοντας την πραγματική νομική διάσταση του περιστατικού.

Στην όλη διαδικασία ήταν ενήμερη η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, καθώς το περιστατικό δεν αφορούσε μόνο τους δύο κυνηγούς, αλλά είχε ευρύτερη πανελλήνια διάσταση, ενώ υπήρχε συνεχής επικοινωνία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου στην οποία υπάγονται οι δύο κυνηγοί-μέλη του Κ.Σ. Κορίνθου.

Τα υπομνήματα κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (εντός 5 ημερών όπως ορίζει ο νόμος) στην αρμόδια υπηρεσία του τοπικού Δήμου ζητώντας την άρση των προστίμων ως αβάσιμα.

Θυμίζουμε ότι τα πρόστιμα αφορούσαν τρία σκυλιά και επιμερίζονταν ως 900 ευρώ για τη μη κατοχή βιβλιαρίου υγείας των κυνηγετικών σκύλων, 900 ευρώ για τη μη διαπίστωση της τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης στους τρείς σκύλους και 900 ευρώ για παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας.

Μετά από την κατάθεση των υπομνημάτων από την ΚΟΜΑΘ η αρμόδια από το Ν. 4039/2012 Δημόσια Αρχή αποφάσισε τα εξής:

    - Δεν συντρέχει ο λόγος της παράλειψης τήρησης των κανόνων ευζωίας των σκύλων καθώς προέκυψε ότι οι ιδιοκτήτες των ζώων τα μετέφεραν έχοντας τα τοποθετημένα σε ασφαλές κουτί μεταφοράς (τρέιλερ-μπαγκαζιέρα)

    - Τα σκυλιά ήταν εφοδιασμένα κανονικά με τσιπάκια, ενώ δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης ανιχνευτή από την υπηρεσία που επέβαλλε τα πρόστιμα

    - Τα σκυλιά διέθεταν βιβλιάρια υγείας, αλλά καθώς ένα εξ αυτών δεν ήταν ενημερωμένο, για το συγκεκριμένο σκυλί επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

Απολογιστικά, μετά από τα υπομνήματα – αντιρρήσεις που κατατέθηκαν το πρόστιμο των 2.700 ευρώ μετατράπηκε σε 300 ευρώ, το οποίο εφόσον καταβληθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών περιορίζεται στο μισό, δηλ. 150 ευρώ.

Πέραν από την όποια εξέλιξη και παρόλη την άμεση κινητοποίηση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ το περιστατικό αυτό αποδεικνύει τις συνέπειες όταν απόψεις και ιδεολογήματα αντικυνηγετικών φορέων μεταφέρονται σε κείμενα νόμου, δημιουργώντας παρανοήσεις και ανεφάρμοστες καταστάσεις. Επίσης επιβεβαιώνει ότι ο Έλληνας κυνηγός έχει στοχοποιηθεί, όπως περίτρανα απέδειξε το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και ο τρόπος που αυτό εξελίχθηκε.

Μπορεί το θέμα να είχε όντως θετική έκβαση για τους δύο κυνηγούς, που ταλαιπωρήθηκαν πολύ, όμως πρέπει εκ νέου να επισημανθεί σε όλους τους κατόχους κυνηγετικών σκύλων να μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά των ζώων τους, να μεριμνούν για την ηλεκτρονική σήμανση των σκύλων τους, να μεριμνούν για τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό αυτών και σε κάθε μετακίνησή τους για το κυνήγι να είναι εφοδιασμένοι με ενημερωμένα βιβλιάρια υγείας των σκυλιών τους.

ΚΟΜΑΘ


.

Top

© Giorgio PeppasWelcome in Greece