Welcome in Greece

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Welcome in Hellas

Welcome in Greece

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ARXIKH
Initial

ΔΕΛΤΙA ΤΥΠΟΥ 12/12/2007

Οικονομική εικόνα του ΟΚΑΔΕ

τα τελευταία 2,5 χρόνια.

 

Πρόσφατα ο πρώην ταμίας του ομίλου κ.Στεφανάτος έδωσε σε συνέντευξή του κάποια στοιχεία σχετικά με την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε και αυτήν που παρέδωσε κατά την θητεία του ως ταμίας του ομίλου .

H διοίκηση του ομίλου έκανε μια λεπτομερή λογιστική έρευνα για τις περιόδους που αναφέρθηκε ο κ.Στεφανάτος και αφού την παρέδωσε στην ελεγκτική επιτροπή για έλεγχο και επικύρωση την δημοσιεύει σήμερα με δελτίο τύπου.

Εξετάστηκαν η περίοδος Α (από 9/11/2005 όπου παρέλαβε ο κ. Στεφανάτος το ταμείο του ομίλου μέχρι 10/5/2007 που παρέδωσε το ταμείο στον κ.Α. Χήνο) δηλ. περίοδος 18μηνών  και η περίοδος Β (από 11/5/2007 μέχρι 6/5/2008 ) δηλ. περίοδος 12 μηνών.


 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3 ΠΕΡΙΟΔΩΝ .

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

09/11/2005

10/05/2007

06/05/2008

 

09/11/2005

10/05/2007

06/05/2008

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1542,7

1000,00

6197,24

ΚΑΘΑΡΗ   ΘΕΣΗ

-4989,92

21348,00

18709,28

ΤΑΜΕΙΟ

2054,45

6455,00

3969,87

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

11564,79

290,61

3690,75

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

2977,72

14183,63

12232,87

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ.

6574,87

21638,63

22399,98

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ.

6574,87

21638,61

22400,03

 

Βασικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις περιόδους  

 

Α . Από 9/11/2005 έως 10/5/2007.

Έσοδα                                                             138212,88

Έξοδα.                                                 124101,52

Αποτελέσματα                                    14111,36

Καθαρή θέση στις 11/5/2005              -4989,92

Καθαρή θέση στις 10/5/2007              +21348,00

 

Β . Από 11/5/2007 μέχρι 6/5/2008.

Έσοδα                                                             84655,00

Έξοδα                                                 79900,61

Αποτελέσματα                                    4755,00

 Καθαρή θέση στις 10/5/2007             +21348,00

Καθαρή θέση στις 6/5/2008                +18709,28

 

Παρατηρήσεις .

1) Όλες οι λεπτομέρειες των εσόδων –εξόδων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΔΕ που φιλοξενείται από την ιστοσελίδα www.gpeppas.gr

2) Πράγματι ο κ.Στεφανάτος παρέλαβε αρνητική καθαρή θέση τον Νοέμβριο του 2005 αλλά δεν πρόκειται για 13000 Ευρώ όπως αναφέρει αλλά για 4989,92 Ευρώ.

3) Ο λόγος που εμφανίστηκε αυτή η αρνητική καθαρή θέση είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί ο όμιλος ,ο μήνας Νοέμβριος έδειχνε αρνητική καθαρή θέση διότι η βασική πηγή των εσόδων είναι οι Ανοιξιάτικοι αγώνες που διεξάγονται τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο , ενώ τα έξοδα είναι σταθερά και τρέχουν όλο τον χρόνο.

4) Επειδή όμως παρόλα αυτά η αρνητική καθαρή θέση μπορεί να δώσει λάθος εικόνα σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με λογιστικές αναλύσεις, θα πρέπει να δώσουμε και τα αποτελέσματα της χρονιάς 2005 από την αρχή μέχρι και την 9/11 που ανέλαβε ταμίας ο κ.Στεφανάτος και να εξηγήσουμε ότι η αρνητική καθαρή θέση προέρχονταν από συσσωρεμένες υποχρεώσεις που μεταφέρονταν από χρονιά σε χρονιά σε προμηθευτές στα κύπελλα και στα ταξιδιωτικά εισιτήρια. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της περιόδου ήταν θετικό 17549,07 και προέρχονταν από έσοδα 76599,00 και έξοδα 59049,07

5) Η καθαρή θέση που παρέδωσε ο κ. Στεφανάτος ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από αυτήν που αναφέρει(αντί 17000 Ευρώ είναι 21348 Ευρώ) αλλά οφείλεται στην καλή περίοδο των εισπράξεων του μήνα Μαΐου που όπως είπαμε προέρχονται από τους αγώνες και την μαζική πληρωμή των συνδρομών που πληρώνουν τα μέλη στις Γενικές Συνελεύσεις.

6) Η καθαρή θέση του ομίλου στην τελευταία Γενική Συνέλευση ήταν 18709,28 Ευρώ. και όχι 1000 Ευρώ όπως δηλώνει ο κ.Στεφανάτος και οφείλεται και πάλι στην εύρωστη οικονομική περίοδο που υπάρχει κάθε Μάιο. Όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι φετινοί αγώνες υπολείπονταν από τις προηγούμενες χρονιές , αφενός διότι δεν ήταν 3ήμεροι αλλά 2ήμεροι και αφετέρου διότι υπήρξε πολύ μειωμένη προέλευση ξένων εκπαιδευτών λόγω εξωγενών παραγόντων. Μην ξεχνάμε επιπλέον ότι την ¶νοιξη του 2008 χάσαμε μία αγωνιστική μέρα λόγω της Γ. Συνέλευσης του ΚΟΕ και 3-4 μέρες του Μαρτίου που για πρώτη φορά δεν είχαμε προσθέσει στο αγωνιστικό πρόγραμμα μας φέτος. Και τέλος όπως είπαμε πιο πριν η περίοδος Α) ήταν 16 μήνες ενώ η περίοδος Β) ήταν 12 μήνες .

7) Υπάρχουν δύο κονδύλια που δεν εμφανίστηκαν μέχρι τις 6/5/2008 που δεν έχουν ακόμα λογιστικοποιηθεί, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν την καθαρή θέση του ομίλου διότι το ένα αφορά έσοδα και το άλλο έξοδα και είναι περίπου ισόποσα Αυτά θα λογιστικοποιηθούν και εμφανιστούν στην χρήση του 2008. Το πρώτο αφορά πληρωμή στον δικηγόρο για υπόθεση που θα δικαστεί τον Σεπτέμβριο οποίος θα μας προσκομίσει τα παραστατικά των εξόδων παράστασης στο δικαστήριο την ημέρα της δίκης και το άλλο κονδύλι αφορά έσοδα από χορηγία που τελικά άλλαξε σε απλή δωρεά για την οποία υπάρχει επιστολή του δωρητή που δηλώνει την δωρεά προς τον όμιλο .

8) Η διοίκηση του ομίλου δεν έχει να σχολιάσει πολλά πράγματα διότι οι αριθμοί είναι απόλυτοι και δίνουν την μόνη πραγματική εικόνα.

Όμως θα θέλαμε να συστήσουμε στον κ. Στεφανάτο ο οποίος με απαξιωτικό τρόπο χαρακτήρισε «αραχτούς» αυτούς που δουλεύουν για τον όμιλο πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί ο ίδιος ,να είναι πιο προσεχτικός στις εκφράσεις του. Δεν είναι ούτε ο Μεσσίας που ήρθε να σώσει τον όμιλο από οικονομικό μαρασμό ούτε ο αναντικατάστατος ο οποίος θα ήταν ικανός να διαχειριστεί τα οικονομικά του ομίλου. Αυτοί οι «αραχτοί» ,όπως αποδείχτηκε, δεν συνάντησαν καμιά δυσκολία να κρατήσουν ακμαία τα οικονομικά του ομίλου παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες στον τομέα των εκδηλώσεων ( Α.Κ.Ι) που αντιμετώπισαν την χρονιά αυτήν.

 

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                               ο Γ.Γραμματέας

 

Κ. Γεωργίου                                     Γ. Λάππας

ΕΠΑΝΩ-UP