Welcome in Greece
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ KΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Welcome in Greece
 Welcome in Hellas 
 

ΑρχικήInitial ΠίσωBack

Μπράκ της Ώβέρνης


  Πρώτος γαλλικός σκύλος φέρμας, κατηγορίας Μπράκ. Εξαιρετικός στό κυνήγι της πέρδικας. Ή ερευνά του είναι γρήγορη καί οι κινήσεις του ταχύτερες άπό όλα τά Μπράκ. Έχει πολύ ευαίσθητη όσφρηση καί μεγάλη αντοχή στην κούραση. Πολύ καλός γιά τήν κοιλάδα, τό δάσος καί τό έλος. Μπορεί νά πάρει άπό πολύ νωρίς μέρος στό κυνήγι, γιατί «δηλώνεται» πολύ νέος. Πολύ έξυπνος, εκγυμνάζεται εύκολα καί μπορεί νά γίνει πολύ καλός άπορτιάρης.

  Ιστορικό Ή ρίζα τοϋ Μπράκ της Ώβέρνης περιβάλλεται μέ μύθους. Σύμφωνα μέ ορισμένους ό σκύλος αυτός μεταφέρθηκε στην Ώβέρνη τόν Μεσαίωνα άπό τους Ίεροεξεταστές, πού είχαν άλλοτε πολλές μονάδες στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα μέ άλλους προέρχεται άπό τή Μάλτα, άπ' όπου μεταφέρθηκε τό 1798 (ημερομηνία της παράδοσης της Μάλτας στον Ναπολέοντα) άπό τους Ιππότες κατά τήν επιστροφή τους στή Γαλλία.
  Στή χώρα της καταγωγής του θεωρούν πώς ανήκει σέ μιά απόλυτα αμιγή ράτσα, πού ποτέ δέν έπιμίχτηκε μέ ξένη ράτσα (ελάχιστα πιθανό). Είναι πιθανό τό Μπλε Μπράκ της Ώβέρνης νά είναι προϊόν τού παλιού Γαλλικού Μπράκ, πού μετασχηματίσθηκε κάτω άπό τήν επίδραση τοΰ χώρου, καί στό όποιο μετάγγισαν αίμα άπό μαύρο ή μαυρόασπρο Πόιντερ τόν 19ο αιώνα (ή ζωντάνια του ή ευαισθησία της όσφρησης του καί τό χρώμα τοϋ τριχώματος του αποδείχνουν άλλωστε καθαρά πώς υπάρχει εγγλέζικο αίμα στον σκύλο αυτό).
  Μέ επιδέξια επιλογή, βασισμένη στά προτερήματα του στή δουλειά, ή Γαλλική Λέσχη τοΰ Μπράκ της Ώβέρνης, όρισε πολύ καλά τό πρότυπο του (πρώτη ράτσα στή Γαλλία). Σήμερα υπάρχουν περίπου 30.000 Μπράκ της Ώβέρνης.

  Γενική οψη Σκύλος ισχυρός αλλά όχι πολύ βαρύς. Παρ' όλο πού είναι πολύ χαρακτηριστικός Μπράκ, διατηρεί κάποια έλαφράδα καί μία κομψότητα, στην όποια συμβάλλει τό όμορφο τρίχωμα του.

  Κεφάλι. Μακρύ, μέ λίγο διαγραμμένο σπάσιμο στό μέτωπο.
  Άκρορρίνιο κολλημένο στην άκρη τοΰ ρύγχους.
  Χείλη αρκετά παχιά, κατεβασμένα, πού σχηματίζουν μιά τετράγωνη μουσούδα.
  Μύτη μαύρη, δυνατή, λαμπερή. Μάτια αρκετά μεγάλα καί βαθιά. Τά βλέφαρα δέν πρέπει νά αφήνουν νά διαφαίνεται ό έπιπεφυκώς. Αυτιά κολλημένα χαμηλά, στό επίπεδο της γραμμής τοϋ ματιού, λίγο κυματιστά καί αρκετά μακριά.

  Κορμός. Λαιμός μακρύς, δυνατός μέ λίγο διπλοσάγονο.
  Στήθος πολύ χαμηλό. Πλευρά λίγο στρογγυλά, άκρώμιο αρκετά προτεταμένο. Ράχη βραχεία καί ίσια. Όσφύς βραχεία, ελαφρά τοξωτή, πλατιά καί πολύ μυώδης. Νώτα πλατιά, όστεώδη, άκρη τών γλουτών ελαφρά προεξέχουσα.
  Πλευρές επίπεδες.
  Ωμοπλάτες λοξές καί μυώδεις.
  Μπροστινά σκέλη Ί'σια, αντιβράχια δυνατά καί μυώδη, αγκώνες κατεβασμένοι.
  Πίσω σκέλη: μηροί πολύ μυώδεις, πολύ παχιοί, σκελετός καί αρθρώσεις ρωμαλέες, ϊγνύες ρωμαλέες.
  Πόδια κοντά, συμπαγή, δάχτυλα σφιγμένα, νύχια χοντρά καί κοντά.

  Ουρά. Κολλημένη σχεδόν στή γραμμή της ράχης, στέκεται οριζόντια, λίγο χοντρή, χωρίς υπερβολή. Κόβεται στά δύο τρίτα περίπου.

  Τρίχωμα. Δέρμα αρκετά λεπτό, μάλλον χαλαρό, μέ ασπρόμαυρο χρώμα.
  Τρίχωμα κοντό, όχι πολύ λεπτό, ποτέ σκληρό, γυαλιστερό.
  Χρώματα: τρίχωμα ανοιχτόχρωμο, άσπρο μέ μαύρες πλάκες καί λίγα ή περισσότερα στίγματα.
  Τρίχωμα σκούρο, μελανό (μίγμα άσπρου καί μαύρου). Τό προτιμότερο χρώμα είναι τό άσπρο τρίχωμα μέ μαΰρες πλάκες καί πολλά στίγματα

ΕΠΑΝΩ-UP